Archive for October, 2015

Об амнистии защитников Отечества в 2015 году

Народными депутатами Украины Пашинский С.В., Винником И.Ю. и Чорновил Т.М. внесен проект Закона Украины «Об амнистии защитников Отечества в 2015 году». Субъектами такого закона, в случае его принятия, могут стать «защитники Отечества» – то есть лица, при осуществлении уголовного производства в отношении которых установлен факт того, что они защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и непосредственно участвовали в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения. Текст законопроекта в принципе очень похож на «типовой» законопроект по амнистии, с одним существенным отличием – в нем отсутствует статья, предусматривающая перечень преступлений (статей, частей статей УК Украины), по которым амнистия не применяется. Итак, можно сделать вывод, что такая амнистия направлена ​​на освобождение от наказания лиц, после участия в боевых действиях совершали преступления. В то же время напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством амнистия не может объявляться чаще, чем раз в год, кроме случаев индивидуальной амнистии. Итак, на сегодня имеем два законопроекта об амнистии в 2015 году, принятие одного из которых автоматически исключает принятие другого.

Чтоб узнать первым новости по теме “АМНИСТИЯ-2015” – подпишитесь на новости в правой колонке сайта!

Повний текст законопроекту “Про амністію захисників Вітчизни в 2015 році”
Проект
вноситься народними депутатами України

Пашинським С.В.

Вінником І.Ю.

Чорновол Т.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про амністію захисників Вітчизни у 2015 році

Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України та Закону України “Про застосування амністії в Україні” Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

Стаття 1. Для цілей цього Закону захисниками Вітчизни є особи, під час здійснення кримінального провадження щодо яких встановлено факт того, що вони захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Стаття 2. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, захисників Вітчизни:
а) засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України;
б) засуджених за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).
Скоротити наполовину невідбуту частину покарання засудженим – захисникам Вітчизни, що відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, які не підлягають звільненню від відбування покарання на підставі частини першої цієї статті.

Стаття 3. Амністія не може бути застосована до осіб, зазначених у статті 4 Закону України “Про застосування амністії в Україні”, а також до осіб:
а) які після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинили умисний злочин;
б) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання;
в) які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний злочин;
г) які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей;
ґ) які мають одного чи обох батьків віком понад 70 років або визнані інвалідами першої групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих батьків;
д) яких засуджено за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (частина друга статті 146 Кримінального кодексу України); злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (статті 152—156 КК України 2001 р.); корупційні злочини.

Стаття 4. Виконання цього Закону покладається на суди.
Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.
Застосування цього Закону здійснюється щодо:
а) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарання у виді штрафу, – за поданням органу виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
б) осіб, яких засуджено до покарань у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарання не виконано, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
в) засуджених, які перебувають в установах виконання покарань, – за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника, а щодо військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, – за поданням командування дисциплінарного батальйону, військової частини, начальника гарнізону, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за клопотанням самого військовослужбовця, його захисника чи законного представника. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії;
г) осіб, щодо яких судом ухвалені вироки, які не набрали законної сили, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника.
У разі якщо до особи може бути застосовано кілька підстав, передбачених цим Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином поліпшує становище особи.
Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов’язковою.
У судовому засіданні може брати участь захисник.
Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов’язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.
Стаття 5. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом стосовно кожної особи індивідуально після перевірки матеріалів особової справи.
Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги повинні бути виконані негайно.
Стаття 6. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
Про нове обчислення строку покарання і про дату закінчення відбування покарання засуджені повинні бути офіційно поінформовані протягом місяця після опублікування цього Закону.
Стаття 7. Дія цього Закону поширюється на захисників Вітчизни, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.
Захисники Вітчизни, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом місяця після опублікування цього Закону.
Стаття 8. До осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від відбування основного покарання в порядку помилування, амністія застосовується виходячи із строку покарання, встановленого згідно з відповідними актами.
Стаття 9. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, можуть бути звільнені від відбування основного покарання, призначеного судом. Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до ухвалення судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається.
Стаття 10. З метою забезпечення своєчасного надання необхідної медичної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД, кримінально-виконавчі установи негайно повідомляють відповідним органам місцевого самоврядування та органам охорони здоров’я про звільнення зазначених осіб.
Стаття 11. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад забезпечити:
а) організацію своєчасного обліку звільнених відповідно до цього Закону осіб, здійснення стосовно них заходів соціального патронажу відповідно до Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, контроль за поведінкою цих осіб;
б) направлення звільнених відповідно до цього Закону інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання, до спеціальних будинків-інтернатів.
Стаття 12. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України

Депутаты “вспомнили” про амнистию

 

12.10.2015 года народный депутат Украины А.Кожемякин зарегистрировал проект постановления №2118/П о принятии за основу проекта Закона Украины об амнистии в 2015 году.

Того самого проекта, который был внесен депутатами Балога В.И. и Балога П.И. еще 12.02.2015 года. То есть – ровно десять месяцев назад.

«За основу» обозначает первое чтение законопроекта.

Что ж – шансы на принятие закона об амнистии в этом году всё-таки есть – ведь в 2008 году аналогичный закон был подписан 12 декабря. Согласно повестки дня текущей сессии Верховной Рады следующее пленарное заседание состоится только 03.11.2015 года.

Чтоб узнать первым новости по теме “АМНИСТИЯ-2015” – подпишитесь на новости в правой колонке сайта!

Криминализация контрабанды

 

Законом Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности” № 4025-VI от 15.11.2011 года, вступившим в законную силу 18.01.2012 года, были внесены значительные изменения в Уголовный кодекс Украины и Кодекс об административных правонарушениях, и как следствие – к Уголовно-процессуального кодекса Украины и Таможенного кодекса Украины.
В частности, статья 201 Уголовного кодекса Украины была изложена в новой редакции, фактически декриминализирована контрабанда товаров (кроме культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов). 07.10.2015 года, по прошествии четырех лет после декриминализации, народные избранники решили вернуть уголовную ответственность за контрабанду алкоголя и табачных изделий.

Так, согласно законопроекту №3254 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий» предлагается дополнить ст.201 УК Украины частями 2-4, которыми установить уголовную ответственность за «перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля алкогольных напитков, табачных изделий» соответственно в значительных, крупных и особо крупных размерах.

Под значительным размером следует понимать стоимость перемещенных через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля алкогольных напитков, табачных изделий, в сто раз и более превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан; под крупным размером следует понимать стоимость перемещенных через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля алкогольных напитков, табачных изделий, в тысячу и более раз превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан; под особо крупным размером следует понимать стоимость перемещенных через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля алкогольных напитков, табачных изделий, в пять тысяч раз и более превышает уровень необлагаемого минимума доходов граждан.
Размер необлагаемого минимум доходов граждан приведен здесь.
Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения