Archive for October, 2015

Про амністію захисників Вітчизни у 2015 році

Народними депутатами України Пашинським С.В., Вінником І.Ю. та Чорновол Т.М. внесено проект Закону України «Про амністію захисників Вітчизни у 2015 році». Суб’єктами такого закону, у разі його прийняття, можуть стати «захисники Вітчизни» – тобто особи, під час здійснення кримінального провадження щодо яких встановлено факт того, що вони захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і  безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. Текст законопроекту в принципі дуже схожий на «типовий» законопроект щодо амністії, з однією суттєвою відмінністю – у ньому відсутня стаття, що передбачає перелік злочинів (статей, частин статей КК України), щодо яких амністія не застосовується. Отже, можна зробити висновок, що така амністія спрямована на звільнення від покарання осіб, які після участі в бойових діях скоювали злочини. В той же час нагадуємо, що відповідно до чинного законодавства амністія не може оголошуватися частіше, ніж раз у рік, окрім випадків індивідуальної амністії. Отже, на сьогодні маємо два законопроекти про амністію у 2015 році, прийняття одного з яких автоматично виключає прийняття іншого.

Щоб дізнатися першим новини по темі “АМНІСТІЯ-2015” – підпишіться на новини у правій колонці сайту!

 

Повний текст законопроекту “Про амністію захисників Вітчизни в 2015 році”
Проект
вноситься народними депутатами України

Пашинським С.В.

Вінником І.Ю.

Чорновол Т.М.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про амністію захисників Вітчизни у 2015 році

Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України та Закону України “Про застосування амністії в Україні” Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:

Стаття 1. Для цілей цього Закону захисниками Вітчизни є особи, під час здійснення кримінального провадження щодо яких встановлено факт того, що вони захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Стаття 2. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, захисників Вітчизни:
а) засуджених за умисні злочини, які не є тяжкими або особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, та за злочини, вчинені з необережності, які не є особливо тяжкими відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України;
б) засуджених за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України).
Скоротити наполовину невідбуту частину покарання засудженим – захисникам Вітчизни, що відбувають покарання у виді позбавлення волі на певний строк, та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, які не підлягають звільненню від відбування покарання на підставі частини першої цієї статті.

Стаття 3. Амністія не може бути застосована до осіб, зазначених у статті 4 Закону України “Про застосування амністії в Україні”, а також до осіб:
а) які після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинили умисний злочин;
б) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і вчинили умисний злочин протягом невідбутої частини покарання;
в) які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний злочин;
г) які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей;
ґ) які мають одного чи обох батьків віком понад 70 років або визнані інвалідами першої групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих батьків;
д) яких засуджено за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинені щодо малолітнього (частина друга статті 146 Кримінального кодексу України); злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (статті 152—156 КК України 2001 р.); корупційні злочини.

Стаття 4. Виконання цього Закону покладається на суди.
Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою прокурора, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їх захисників чи законних представників.
Застосування цього Закону здійснюється щодо:
а) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарання у виді штрафу, – за поданням органу виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
б) осіб, яких засуджено до покарань у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарання не виконано, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
в) засуджених, які перебувають в установах виконання покарань, – за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника, а щодо військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, – за поданням командування дисциплінарного батальйону, військової частини, начальника гарнізону, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за клопотанням самого військовослужбовця, його захисника чи законного представника. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії;
г) осіб, щодо яких судом ухвалені вироки, які не набрали законної сили, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника.
У разі якщо до особи може бути застосовано кілька підстав, передбачених цим Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином поліпшує становище особи.
Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов’язковою.
У судовому засіданні може брати участь захисник.
Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов’язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.
Стаття 5. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом стосовно кожної особи індивідуально після перевірки матеріалів особової справи.
Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги повинні бути виконані негайно.
Стаття 6. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
Про нове обчислення строку покарання і про дату закінчення відбування покарання засуджені повинні бути офіційно поінформовані протягом місяця після опублікування цього Закону.
Стаття 7. Дія цього Закону поширюється на захисників Вітчизни, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.
Захисники Вітчизни, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом місяця після опублікування цього Закону.
Стаття 8. До осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від відбування основного покарання в порядку помилування, амністія застосовується виходячи із строку покарання, встановленого згідно з відповідними актами.
Стаття 9. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, можуть бути звільнені від відбування основного покарання, призначеного судом. Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до ухвалення судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається.
Стаття 10. З метою забезпечення своєчасного надання необхідної медичної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД, кримінально-виконавчі установи негайно повідомляють відповідним органам місцевого самоврядування та органам охорони здоров’я про звільнення зазначених осіб.
Стаття 11. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад забезпечити:
а) організацію своєчасного обліку звільнених відповідно до цього Закону осіб, здійснення стосовно них заходів соціального патронажу відповідно до Закону України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, контроль за поведінкою цих осіб;
б) направлення звільнених відповідно до цього Закону інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання, до спеціальних будинків-інтернатів.
Стаття 12. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Голова Верховної Ради
України

Депутати “згадали” про амністію

12.10.2015 року народний депутат України А.Кожем’якін зареєстрував проект постанови №2118/П про прийняття за основу проекту Закону України про амністію у 2015 році.

Того самого проекту, який було внесено депутатами Балога В.І. та Балога П.І. ще 12.02.2015 року. Тобто – рівно десять місяців тому.

«За основу» означає перше читання законопроекту.

Що ж – шанси на прийняття закону про амністію цього року все-таки є – адже в 2008 році аналогічний закон був підписаний 12 грудня. Згідно порядків денних поточної сесії Верховної Ради наступне пленарне засідання відбудеться аж 03.11.2015 року.

Щоб дізнатися першим новини по темі “АМНІСТІЯ-2015” – підпишіться на новини у правій колонці сайту!

 

Криміналізація контрабанди

Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності” № 4025-УІ від 15.11.2011 року, який набрав законної чинності 18.01.2012 року, були внесені значні зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, і як наслідок — до Кримінально-процесуального кодексу України та Митного кодексу України.
Зокрема, статтю 201 Кримінального кодексу України було викладено в новій редакції, якою фактично декриміналізована контрабанда товарів (окрім культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів). 07.10.2015 року, зі сплиттям чотирьох років після декриміналізації, народні обранці вирішили повернути кримінальну відповідальність за контрабанду алкоголю та тютюнових виробів.

Так, згідно законопроекту №3254 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації контрабанди алкогольних напоїв, тютюнових виробів» пропонується доповнити ст.201 КК України частинами 2-4, якими встановити кримінальну відповідальність за «переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв, тютюнових виробів» відповідно у значних, великих та особливо великих розмірах.

Під значним розміром слід розуміти вартість переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв,тютюнових виробів, що у сто разів і більше перевищує рівень  неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під великим розміром слід розуміти вартість переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв, тютюнових виробів, що у тисячу разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян; під особливо великим розміром слід розуміти вартість переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю алкогольних напоїв, тютюнових виробів, що      у п’ять тисяч разів і більше перевищує рівень неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Розмір неоподатковуваного мінімум доходів громадян наведено тут.

 

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения