Archive for October, 2016

День за два: четвертий пішов

Складається враження, що найбільшою проблемою в країні є питання зарахування строку попереднього ув’язнення в строк покарання у вигляді позбавлення волі, адже на цей момент зареєстровано вже четвертий законопроект про внесенню змін у закон «день за два»: №5259-1 від 12.10.2016 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)».
Який саме порядок автор законопроекту вважає справедливим можливо дізнатися з його тексту:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»
Проект вноситься
народним депутатом України
Мураєвим Є.В.ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.236, № 838-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.18) наступні зміни:

1. Частину п’яту статті 72 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.».

II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України

День за два: троє на одного

За інформацією з офіційного сайту Верховної Ради України 10 жовтня 2016 року було зареєстровано одразу три документа, спрямованих на зміни в законі «день за два»:

Текст першого законопроекту вже опубліковано, а стосовно двох інших документів – мова іде про вже внесені раніше законопроекти, які так і не були проголосовані.

Законопроект Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України
щодо удосконалення порядку зарахування строку попереднього ув’язнення
ПРОЕКТ
Вноситься
Кабінетом Міністрів України
ЮВ. ГРОЙСМАН
“ ” 2016 р.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 72 Кримінального кодексу України
щодо удосконалення порядку зарахування строку
попереднього ув’язнення
______________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до частини п’ятої статті 72 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25—26, ст. 131) такі зміни:
1) абзац перший замінити абзацами такого змісту:
“5. Попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі, крім випадків, передбачених абзацом другим частини п’ятої цієї статті.
Зарахування судом строку попереднього ув’язнення у разі засудження до позбавлення волі за злочини невеликої та середньої тяжкості провадиться із розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі.
У разі засудження до позбавлення волі при сукупності злочинів, якщо хоча б один із злочинів є тяжким або особливо тяжким, попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.
У разі засудження до позбавлення волі при вчиненні злочину повторно, рецидиві злочинів попереднє ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі.
”.
У зв’язку з цим абзаци другий — тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим ¬— шістнадцятим;
2) в абзаці шостому слова “абзацом першим” замінити словами “абзацами першим — четвертим”.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Голова
Верховної Ради України

Президент знову ветував закон у кримінально-виконавчій сфері

За інформацією, розміщеною на сайті Верховної Ради України, 05.10.2016 року Президент повернув законопроект №2253а «Про внесення змін до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України (щодо удосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або місця постійного проживання родичів)», тобто наклав на нього вето.

П Р О П О З И Ц І Ї
до Закону України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів”
Прийнятий 6 вересня 2016 року Верховною Радою Закон України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів” не може бути підписаний з таких підстав.
Пропонована Законом, що надійшов на підпис, зміна щодо визначення місця відбування засудженими покарання, у тому числі переведення їх з однієї установи виконання покарань до іншої, унеможливлює виконання адміністрацією установи виконання покарань зобов’язань вживати у разі виникнення небезпеки життю і здоров’ю засуджених, у тому числі у зв’язку з надзвичайною ситуацією, невідкладних заходів щодо забезпечення їх особистої безпеки, переведення таких засуджених у безпечне місце, інших заходів до усунення небезпеки, вирішувати питання про місце подальшого відбування ними покарання, що не відповідає вимогам статті 10 Кримінально-виконавчого кодексу України.
Така зміна унеможливлює вжиття невідкладних заходів до запобігання погіршенню стану правопорядку в установах виконання покарань, своєчасного усунення перешкод для стабілізації оперативної обстановки, а також рівномірного та раціонального розміщення засуджених у таких установах із дотриманням установленої законодавством норми площі.
У разі внесення пропонованої Законом, що надійшов на підпис, зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України адміністрація установи виконання покарань не зможе своєчасно запобігти настанню конфліктних ситуацій серед засуджених, які є співучасниками злочину, свідками, потерпілими тощо, що може призвести до фізичних розправ та вчинення нових злочинів, оскільки у разі переведення засудженого до установи виконання покарань, яка є найближчою до місця його проживання до засудження або місця постійного проживання його близьких родичів, він може зустрітися з учасниками кримінального провадження, у тому числі з потерпілими та заявниками.
У Законі, що надійшов на підпис, не враховано й те, що місцем проживання багатьох засуджених до засудження та місцем постійного проживання їх близьких родичів є тимчасово окуповані території України, а також населені пункти, на території яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Ураховуючи наведене, пропоную Закон України “Про внесення зміни до статті 93 Кримінально-виконавчого кодексу України щодо вдосконалення гарантій права засуджених на відбування покарання за місцем проживання до засудження або за місцем постійного проживання близьких родичів” відхилити.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

І знову “день за два” для довічного позбавлення волі

Раніше ми вже публікували свою думку щодо застосування закону «день за два» до засуджених, що відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі.
На цьому тижні відбулося дві події, напряму пов’язанні з цією темою.

По-перше, Апеляційним судом Вінницької області була розглянута справа (за нашої юридичної підтримки на стороні засудженого) щодо застосування закону «день за два» до особи, засудженої до довічного позбавлення волі. Фактично революційним став факт неодностайності колегії суддів, яка залишила в силі ухвалу суду першої інстанції щодо відмови у застосуванні зазначеного закону.
Окрему думку судді, який вважає, що норми закону «день за два» повинні застосовуватися і до засуджених до довічного позбавлення волі – можна прочитати тут. Наразі рішення буде переглядатися у касаційному порядку.

По-друге, Уповноваженим ВР України з прав людини було внесено до Конституційного суду подання щодо можливості застосування закону «день за два» і до засуджених до довічного позбавлення волі. Позитивний висновок КСУ очікуємо за 2-3 місяці.

 

Набрали чинності зміни в кримінально-виконавчому законодавстві

07.10.2016 року офіційно оприлюднено Закони України:

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения