Президент наложил вето на закон об амнистии

Ранее мы неоднократно обращали внимание читателей нашего сайта, что до официального опубликования текста закона никаких комментариев относительно его применения мы не предоставляем.
В подтверждение такой позиции сообщаем, что по информации на сайте Верховной Рады Президент возвратил законопроект «Об амнистии в 2016 году» с предложениями.

П Р О П О З И Ц І Ї до Закону України “Про амністію у 2016 році”
Прийнятий Верховною Радою України 7 липня 2016 року Закон України “Про амністію у 2016 році” не може бути підписаний, виходячи з такого.

1. Закон, що надійшов на підпис, при визначенні кола осіб, на яких поширюється його дія, у переважній більшості випадків оперує поняттям “особа, засуджена за злочин”, “засуджений”.
Такий підхід не узгоджується зі статтею 1 Закону України “Про застосування амністії в Україні”, статтею 86 Кримінального кодексу України, якими визначено, що амністією є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.
Згідно зі статтею 43 Кримінального процесуального кодексу України засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили. Таким чином, особа, кримінальну справу стосовно якої розглянуто судом, але вирок стосовно неї не набрав законної сили, не є засудженою.
У зв’язку з цим Закон є таким, що необгрунтовано виключає можливість застосування амністії до осіб, кримінальну справу стосовно яких розглянуто судом, але вироки стосовно яких не набрали законної сили.
Статтею 2 Закону передбачено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій, обвинувачених, засуджених за вчинення злочинів, що не є особливо тяжкими злочинами проти життя та здоров’я особи, та не є діяннями, передбаченими частинами другою – четвертою статті 408, статтею 410, частинами другою – четвертою статті 411 Кримінального кодексу України.
Насамперед слід наголосити, що у наведеному положенні передбачено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, зазначеної категорії осіб, які є обвинуваченими.
Однак обвинуваченим (підсудним) Кримінальний процесуальний кодекс України визначає особу, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому цим Кодексом (стаття 42), а як вже зазначалось вище, Закон України “Про застосування амністії в Україні” та Кримінальний кодекс України передбачають можливість застосування амністії лише стосовно тих обвинувачених (підсудних), щодо яких кримінальні справи вже розглянуті судами, але вироки ще не набрали законної сили. Обвинуваченому ж, стосовно якого не винесено вирок, ще не призначено покарання, а отже, не може йтись і про його звільнення від відбування покарання.
Для виправлення такої ситуації пропоную привести термінологію Закону стосовно визначення кола осіб, до яких застосовується амністія, у відповідність із наведеними нормами Закону України “Про застосування амністії в Україні” та Кримінального кодексу України.

2. Стаття 2 Закону, що надійшов на підпис, передбачає винятки із застосування амністії щодо осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій, – амністія не застосовуватиметься щодо осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я особи, або діяння, передбачені частинами другою, третьою і четвертою статті 408 “Дезертирство”, статтею 410 “Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем”, частинами другою, третьою і четвертою статті 411 “Умисне знищення або пошкодження військового майна” Кримінального кодексу України.
У статті 9 Закону, що надійшов на підпис, також передбачено випадки, коли амністія не застосовується. Так, згідно з цією статтею амністія не застосовується, зокрема, до осіб, зазначених у статті 4 Закону України “Про застосування амністії в Україні”; до осіб, які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання знову вчинили умисний злочин; засуджені за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб; раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; яких засуджено за низку визначених у Законі, що надійшов на підпис, злочинів, серед яких корупційні злочини. При цьому стаття 9 Закону, що розглядається, викладена у спосіб, що не дає однозначної відповіді, чи стосуватимуться обмеження, що нею передбачені для застосування амністії, осіб, про яких ідеться у статті 2 Закону.
Така ситуація в принципі є недопустимою, оскільки на практиці може призвести до неоднакового застосування амністії. Відтак, наведені положення Закону не відповідають принципу юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права (частина перша статті 8 Конституції України), а також конституційним принципам рівності і справедливості (статті 21 і 24 Конституції України), з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).
Також, якщо виходити з того, що стаття 9 Закону застосовуватиметься під час реалізації Закону і до осіб, які підлягатимуть амністії відповідно до статті 2 цього ж Закону, то тоді є невиправданим встановлення у статті 2 окремих обмежень застосування амністії, які встановлені й у статті 9.
Якщо ж передбачені у статті 2 Закону обмеження для застосування амністії до обвинувачених, засуджених учасників антитерористичної операції мають вичерпний характер, то за Законом, що надійшов на підпис, підлягатимуть амністії, наприклад, особи, які вчинили особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, грабіж, розбій, вимагання за обтяжуючих обставин або ж особливо тяжкі військові злочини, за які з огляду на підвищену суспільну небезпеку передбачено більш сувору кримінальну відповідальність, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду або в бойовій обстановці.
За такого підходу підлягатимуть амністії й особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів, незалежно від строку відбутого ними покарання. Однак згідно з частиною четвертою статті 86 Кримінального кодексу України особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку амністії, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, не можуть бути повністю звільнені законом про амністію від відбування покарання. Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після фактичного відбуття ними строків, установлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу (не менше 2/3 строку покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин, не менше 3/4 строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин).
У зв’язку з наведеним пропоную привести Закон, що надійшов на підпис, у відповідність із Законом України “Про застосування амністії в Україні”, передбачивши неможливість застосування амністії до будь-яких осіб, зазначених у статті 4 названого Закону, а також до інших осіб, зазначених у статті 9 Закону, що надійшов на підпис.

3. Частиною другою статті 10 Закону, який надійшов на підпис, передбачено, що питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою, зокрема, прокурора. Згідно зі статтею 18 цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.
Отже, виконання Закону триватиме і після 30 вересня 2016 року – дати набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, яким суттєво змінено функції прокуратури і, зокрема, її позбавлено функції представництва інтересів громадянина в суді. При цьому прокуратура продовжуватиме здійснювати цю функцію лише у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.
У зв’язку з цим пропоную передбачити можливість ініціювання прокурором перед судом питання про застосування амністії виключно до 30 вересня 2016 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

Президент наложил вето на закон об амнистии

Ранее мы неоднократно обращали внимание читателей нашего сайта, что до официального опубликования текста закона никаких комментариев относительно его применения мы не предоставляем.
В подтверждение такой позиции сообщаем, что по информации на сайте Верховной Рады Президент возвратил законопроект «Об амнистии в 2016 году» с предложениями.

П Р О П О З И Ц І Ї до Закону України “Про амністію у 2016 році”
Прийнятий Верховною Радою України 7 липня 2016 року Закон України “Про амністію у 2016 році” не може бути підписаний, виходячи з такого.

1. Закон, що надійшов на підпис, при визначенні кола осіб, на яких поширюється його дія, у переважній більшості випадків оперує поняттям “особа, засуджена за злочин”, “засуджений”.
Такий підхід не узгоджується зі статтею 1 Закону України “Про застосування амністії в Україні”, статтею 86 Кримінального кодексу України, якими визначено, що амністією є повне або часткове звільнення від відбування покарання осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, або кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили.
Згідно зі статтею 43 Кримінального процесуального кодексу України засудженим у кримінальному провадженні є обвинувачений, обвинувальний вирок суду щодо якого набрав законної сили. Таким чином, особа, кримінальну справу стосовно якої розглянуто судом, але вирок стосовно неї не набрав законної сили, не є засудженою.
У зв’язку з цим Закон є таким, що необгрунтовано виключає можливість застосування амністії до осіб, кримінальну справу стосовно яких розглянуто судом, але вироки стосовно яких не набрали законної сили.
Статтею 2 Закону передбачено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій, обвинувачених, засуджених за вчинення злочинів, що не є особливо тяжкими злочинами проти життя та здоров’я особи, та не є діяннями, передбаченими частинами другою – четвертою статті 408, статтею 410, частинами другою – четвертою статті 411 Кримінального кодексу України.
Насамперед слід наголосити, що у наведеному положенні передбачено звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, зазначеної категорії осіб, які є обвинуваченими.
Однак обвинуваченим (підсудним) Кримінальний процесуальний кодекс України визначає особу, обвинувальний акт щодо якої переданий до суду в порядку, передбаченому цим Кодексом (стаття 42), а як вже зазначалось вище, Закон України “Про застосування амністії в Україні” та Кримінальний кодекс України передбачають можливість застосування амністії лише стосовно тих обвинувачених (підсудних), щодо яких кримінальні справи вже розглянуті судами, але вироки ще не набрали законної сили. Обвинуваченому ж, стосовно якого не винесено вирок, ще не призначено покарання, а отже, не може йтись і про його звільнення від відбування покарання.
Для виправлення такої ситуації пропоную привести термінологію Закону стосовно визначення кола осіб, до яких застосовується амністія, у відповідність із наведеними нормами Закону України “Про застосування амністії в Україні” та Кримінального кодексу України.

2. Стаття 2 Закону, що надійшов на підпис, передбачає винятки із застосування амністії щодо осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій, – амністія не застосовуватиметься щодо осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я особи, або діяння, передбачені частинами другою, третьою і четвертою статті 408 “Дезертирство”, статтею 410 “Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем”, частинами другою, третьою і четвертою статті 411 “Умисне знищення або пошкодження військового майна” Кримінального кодексу України.
У статті 9 Закону, що надійшов на підпис, також передбачено випадки, коли амністія не застосовується. Так, згідно з цією статтею амністія не застосовується, зокрема, до осіб, зазначених у статті 4 Закону України “Про застосування амністії в Україні”; до осіб, які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання знову вчинили умисний злочин; засуджені за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб; раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин; яких засуджено за низку визначених у Законі, що надійшов на підпис, злочинів, серед яких корупційні злочини. При цьому стаття 9 Закону, що розглядається, викладена у спосіб, що не дає однозначної відповіді, чи стосуватимуться обмеження, що нею передбачені для застосування амністії, осіб, про яких ідеться у статті 2 Закону.
Така ситуація в принципі є недопустимою, оскільки на практиці може призвести до неоднакового застосування амністії. Відтак, наведені положення Закону не відповідають принципу юридичної визначеності як складової конституційного принципу верховенства права (частина перша статті 8 Конституції України), а також конституційним принципам рівності і справедливості (статті 21 і 24 Конституції України), з яких випливає вимога визначеності, ясності і недвозначності правової норми, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці і неминуче призводить до сваволі (Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005).
Також, якщо виходити з того, що стаття 9 Закону застосовуватиметься під час реалізації Закону і до осіб, які підлягатимуть амністії відповідно до статті 2 цього ж Закону, то тоді є невиправданим встановлення у статті 2 окремих обмежень застосування амністії, які встановлені й у статті 9.
Якщо ж передбачені у статті 2 Закону обмеження для застосування амністії до обвинувачених, засуджених учасників антитерористичної операції мають вичерпний характер, то за Законом, що надійшов на підпис, підлягатимуть амністії, наприклад, особи, які вчинили особливо тяжкі злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, грабіж, розбій, вимагання за обтяжуючих обставин або ж особливо тяжкі військові злочини, за які з огляду на підвищену суспільну небезпеку передбачено більш сувору кримінальну відповідальність, якщо вони вчинені в умовах особливого періоду або в бойовій обстановці.
За такого підходу підлягатимуть амністії й особи, засуджені за вчинення корупційних злочинів, незалежно від строку відбутого ними покарання. Однак згідно з частиною четвертою статті 86 Кримінального кодексу України особи, визнані винними у вчиненні корупційних злочинів, вироки стосовно яких не набрали законної сили, не можуть бути звільнені від відбування покарання в порядку амністії, а особи, вироки стосовно яких набрали законної сили, не можуть бути повністю звільнені законом про амністію від відбування покарання. Зазначені особи можуть бути звільнені від відбування покарання після фактичного відбуття ними строків, установлених частиною третьою статті 81 цього Кодексу (не менше 2/3 строку покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин, не менше 3/4 строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин).
У зв’язку з наведеним пропоную привести Закон, що надійшов на підпис, у відповідність із Законом України “Про застосування амністії в Україні”, передбачивши неможливість застосування амністії до будь-яких осіб, зазначених у статті 4 названого Закону, а також до інших осіб, зазначених у статті 9 Закону, що надійшов на підпис.

3. Частиною другою статті 10 Закону, який надійшов на підпис, передбачено, що питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою, зокрема, прокурора. Згідно зі статтею 18 цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.
Отже, виконання Закону триватиме і після 30 вересня 2016 року – дати набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, яким суттєво змінено функції прокуратури і, зокрема, її позбавлено функції представництва інтересів громадянина в суді. При цьому прокуратура продовжуватиме здійснювати цю функцію лише у справах, провадження в яких було розпочато до набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню.
У зв’язку з цим пропоную передбачити можливість ініціювання прокурором перед судом питання про застосування амністії виключно до 30 вересня 2016 року.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

54 Responses to “Президент наложил вето на закон об амнистии”

 • Дима написал:

  Добрый день!Подскажите,в какие сроки ВР должна рассмотреть предложения Президента к закону проекта об амнистии 2016,и снова передать на подпись Президенту?

  • Антон Троян написал:

   Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

   Сроки не устанавливаются.

 • марина написал:

  вобщем в любом случае амнистия будет?я так понимаю?

 • аноним написал:

  Объясните пожалуйста 3 пункт: “Отже, виконання Закону триватиме і після 30 вересня 2016 року – дати набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)”, яким суттєво змінено функції прокуратури і, зокрема, її позбавлено функції представництва інтересів громадянина в суді. “

  • Антон Троян написал:

   Предложения Президента являются сугубо формальными и строятся на несогласованностях в тексте законопроекта с другими законами. Что касается прокуратуры, то по 30.09.2016 у неё не будет функции ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА интересован граждан (т.е. фактически функции защиты интересов). При этом функция ОБВИНЕНИЯ естественно остается.

 • Кирилл написал:

  Объясните пожалуйста процедуру что же будет дальше с амнистией? Будет ли она вообще?

  • Антон Троян написал:

   Я уже неоднократно это объяснял. В последние два года существует политический вопрос так называемой амнистии боевиков. Это козырь, который должен быть в рукаве Президента в любой момент. Приняв общую амнистию, по закону на протяжении года больше нельзя принимать следующую амнистию, а это лишить себя козыря. Поэтому амнистию в ближайшее время президент не подпишет. Если эти политические моменты для кого-то непонятны – просто считайте, что живете в стране, где на осужденных всем наплевать. Тут либо понимать и делать выводы, либо не понимать но тогда просто ждать.

 • Наташа написал:

  Здравствуйте.помогите пож.разобраться.читаю что статті 81 цього Кодексу (не менше 2/3 строку покарання, призначеного судом за корупційний злочин середньої тяжкості, умисний тяжкий злочин, не менше 3/4 строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин).
  У зв’язку з наведеним пропоную привести Закон, що надійшов на підпис, у відповідність із Законом України “Про застосування амністії в Україні”, передбачивши неможливість застосування амністії до будь-яких осіб, зазначених у статті 4 названого Закону, а також до інших осіб, зазначених у статті 9 Закону, що надійшов на підпис
  Вроде особо тяжкое проходит если отсидел не меньше 3/4.в а 4 статьи особо тяжкое не подлежит амнистии. Ничего понять не могу.помогите 115 ч.1 если вдруг подпишут ,подходит под эту амнистию?

  • Антон Троян написал:

   Все очень просто. Если статья указана в исключениях (в это проекте исключения указаны в ст.9), то все остальное не имеет никакого значения. Статья 115 ввиду своей социальной опасности, как например и статья 187, – под амнистию никогда не попадает.

 • Наташа написал:

  СпасибО большое за ответ.

 • Наташа написал:

  И еще забыла. Читала ст.9 так там указанно только 115.ч.2 ,а за ст 115 ч.1 ничего не сказано. Так вот я и думаю.может есть шанс?

  • Антон Троян написал:

   Зачем Вы себя обманываете? Там четко указано (ст.9 п.”є”): умисне вбивство (стаття 115 КК України 2001 р.; статті 93 і 94 КК України 1960 р.)
   Без указания частей, т.е. вся статья 115, и первая и вторая часть.

 • Наташа написал:

  Я поняла.спс за ответ.подскажите пож.еще ,поселок и удо через сколько открывается?сел 28 января 2012 года.пересчитали по Савченко 20мес и 2 дня.

 • Р, в написал:

  Будет амнистии в сентябре говорят? Или это не правда?

 • Татьяна написал:

  Здравствуйте! Антон Павлович! Если до конца года текущий законопроект не примут, то в 2017 будет новый верно? Или с вето его обязаны принять в определенные сроки( ВРУ на пленарном заседании)

 • Юля написал:

  Скажiтья так зрозумiла що в вереснi небуде амнiстiii?

 • Аня написал:

  Здравствуйте!Стоит ли ждать амнистию в этом году?

  • Антон Троян написал:

   Ждать всегда стоит. Надежда вселяет уверенность. Вопрос амнистии уже два года как напрямую связан с политикой. Поэтому каких-либо сроков Вам не назовет никто.

 • аноним написал:

  что нибудь слышно по амнистии?

 • Игорь написал:

  По ст286 ч2 отсидел 1 год есть ли каки
  е то варианты? Первая судимость . Положительная характеристика .

 • Сергей написал:

  на сайте верховной рады появились : Висновок комітету до пропозицій Президента 16.11.2016;
  Порівняльна таблиця (з пропозиціями Президента України) 22.11.2016;
  Текст статей законопроекту з пропозиціями Президента 22.11.2016;

 • Сергей написал:

  Было условно по 309ч1, во время условного закрыли по 263ч1, отсидел больше половины срока. Попадает ли под амнистию?
  Заранее спасибо…

  • Антон Троян написал:

   Пока не будет принятая какая-либо амнистия – говорить не имеет смысла. За 2015-2016 год их было множество версий, ни одна из них не дошла до финала, т.е. не стала вступившим в силу законом.

 • Игорь написал:

  В колонии утверждают по 286 ч2 есть только 1/3 как правильно поступить??? К кому и куда нужно обращаться???

 • Сергей написал:

  так когда вступит в силу “Закон про амнистию”, или уже вступил???

  • Антон Троян написал:

   Закон всткпает в силу после подписания Президентом и опубликования. Это только принятие, но не вступление в силу.

 • Рома написал:

  Подскажыте пожалуста! Амнистия принята с учотом пропозициями президента, а в ети пропозиции входит статья 296.ч2

  • Антон Троян написал:

   Все коментарии после опубликования текста закона. Это уже далеко не первая попытка принять амнистию.

 • Вмталий написал:

  Здравствуйте!В2016г. Я был осужден по ст.135ч.1 ст286ч.3 лишения свободы на 5л. 6мес. л/сб на 3г л/прав Я освободился 26.08.2016г. Как мне забрать права?

  • Антон Троян написал:

   В соответствии с ч.3 ст.55 УК срок лишения права управлять транспортными средствами распространяется на весь срок основного наказания и назначенный срок дополнительного, начиная с момента освобождения. Т.е. в Вашем случае – у Вас лишения права управлять транспортными средствами до 26.08.2019 года.

 • Вмталий написал:

  Подскажите а я могу их забрать раньше?Если ДА то как. Дело в том что у меня в ухвале УДО за права не указано не чего а в приговоре только.Говорят как то можно забрать

  • Антон Троян написал:

   В своем первом сообщении Вы ни слова не сказали про УДО – я же не могу об этом догадаться. Надо смотреть Вашу ухвалу – что четко там написано. Если освобождены только от основного наказания – значит дополнительное еще действует, и можноо подать на удо по дополнительному.

 • Вмталий написал:

  Подскажите пожалуйста вы можете мне чем то помочь?Куда если что скинуть ухвалу? Иски моральные материальные погашенные сторона потерпевших ко мне претензий не имеет написали они в письменном виде.

 • Светлана написал:

  А скажите пожалуйста может ли человек работать за границей вахтовым методом если у него условный срок? И что будет если опубликуют амнистию, а человек в это время за границей?

  • Антон Троян написал:

   При освобождении от наказания с испытательным сроком (то, что Вы называете “условно”) – на осужденного судом возлагаются определенные обязательства, в частности – не покидать место проживания без разрешения инспекции. Ну и сама инспекция обязывает раз в месяц являться на отметку.
   Уехать – равнозначно тому, что нарушить условия такого освобождения от наказания, что чревато его отменой.

   Амнистия не автоматическая, ее применяет суд по представлению самого осужденного либо же других лиц, предусмотренных законом.

 • Светлана написал:

  А вы не знаете в каком случяе инспекция может разрешить выезд за границу?
  Если не амнистия, то каким ещё закон можно освободить человека от условного срока, при том, что 1/4 срока уже отбыта без нарушений.

  • Антон Троян написал:

   Закон, устанавливающий наказание и освобождающий от него – один. Это уголовный кодекс. Амнистия тоже предусмотрена уголовным кодексом, но объявляется отдельным законом.
   Все пути освобождения от наказания, в том числе – досрочные – указаны в уголовном кодексе точнее – его общей части.
   Но Вам это не подходит, потому что отбыть можно только срок наказания. В Вашем случае – освобождение от наказания с испытательным сроком. Т.е. не 1/4 срока отбыта, а 1/4 испытательного срока прошло. А наказание не отбывается.

   Бывали случаи, когда разрешали выезд на лечение или по тяжким семейным обстоятельствам.

 • Светлана написал:

  Спасибо!

 • Михаил написал:

  Амнистию применяют через суд? И обязательно присутствовать на суде?

 • Михаил написал:

  А осужденный может написать заявление о рассмотрении суда без его присутствия?

  • Антон Троян написал:

   Может, но суд обязан учесть его мнение о применении к нему амнистии. Поэтому в заявлении обязательно нужно указать о своем мнении.

Оставить комментарий

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения