День за два: четвертый пошел

Складывается впечатление, что наибольшей проблемой в стране является вопрос зачисления срока предварительного заключения в срок наказания в виде лишения свободы, ведь на данный момент зарегистрирован уже четвертый законопроект по внесению изменений в закон «день за два»: №5259-1 от 12.10.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно восстановления справедливого порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания)».
Какой именно порядок автор законопроекта считает справедливым возможно узнать из его текста:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»
Проект вноситься
народним депутатом України
Мураєвим Є.В.ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.236, № 838-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.18) наступні зміни:

1. Частину п’яту статті 72 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.».

II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України

День за два: четвертый пошел

Складывается впечатление, что наибольшей проблемой в стране является вопрос зачисления срока предварительного заключения в срок наказания в виде лишения свободы, ведь на данный момент зарегистрирован уже четвертый законопроект по внесению изменений в закон «день за два»: №5259-1 от 12.10.2016 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно восстановления справедливого порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания)».
Какой именно порядок автор законопроекта считает справедливым возможно узнать из его текста:

ЗАКОН УКРАЇНИ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»
Проект вноситься
народним депутатом України
Мураєвим Є.В.ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо відновлення справедливого порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання)»

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, ВВР, 2008, № 24, ст.236, № 838-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, № 2, ст.18) наступні зміни:

1. Частину п’яту статті 72 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Попереднє ув’язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув’язнення, може пом’якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.».

II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінетові Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
3. Встановити, що до приведення законодавства України у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

Голова Верховної Ради
України

Оставить комментарий

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения