Опубликовано Закон Украины “Об амнистии в 2016 году”

Закон вступил в силу 07.09.2017 года.

Для получения новостей по этой теме подписывайтесь на рассылку в правой колонке сайта

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про амністію в 2016 році”
Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України і Закону України «Про застосування амністії в Україні» Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили:
а) які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;
в) не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами;
г) яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні категорії 1-4), онкологічні захворювання (ІІІ, ІV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (ІІІ, ІV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого у додатку 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року 
№ 1348/5/572;
ґ) які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи – осіб, які підпадають під дію Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та аналогічних законів інших держав – колишніх республік СРСР;
є) які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Стаття 2. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, а також осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким злочином проти життя та здоров’я особи та не є діянням, передбаченим частинами другою, третьою і четвертою статті 408, статтею 410, частинами другою, третьою і четвертою статті 411 Кримінального кодексу України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій (крім осіб, зазначених у частині четвертій статті 86 Кримінального кодексу України, статті 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та статті 9 цього Закону).

Стаття 3. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджених за злочини, що не є тяжкими та особливо тяжкими та не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

Стаття 4. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Стаття 5. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше дванадцяти років, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-4 цього Закону.

Стаття 6. Звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців:
а) засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості;
б) засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Стаття 7. Скоротити наполовину невідбуту частину покарання засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі, та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, за злочини, що не є особливо тяжкими, які не підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-6 цього Закону.

Стаття 8. Звільнити з місць обмеження волі засуджених, невідбута частина покарання у яких на день набрання чинності цим Законом становить менше одного року.

Стаття 9. Амністія не застосовується до осіб, зазначених у статті 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні», а також до осіб:
а) які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання, знову вчинили умисний злочин;
б) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин;
в) які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин;
г) які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей;
ґ) яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
д) які мають одного чи обох батьків віком понад 70 років або визнаних інвалідами першої групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих батьків;
е) яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України (статті 109-1141 Кримінального кодексу України 2001 р. (далі – КК України 2001 р.); статті 56-60, 62 і 63 Кримінального кодексу України 1960 р. (далі – КК України 1960 р.); умисне вбивство (стаття 115 КК України 2001 р.; статті 93 і 94 КК України 1960 р.); доведення до самогубства, вчинене щодо неповнолітнього (частина третя статті 120 КК України 2001 р.); умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (частина друга статті 121 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 101 КК України 1960 р.); катування (стаття 127 КК України 2001 р.); незаконне проведення дослідів над людиною (стаття 142 КК України 2001 р.); порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини при обтяжуючих обставинах (частини четверта і п’ята статті 143 КК України 2001 р.); насильницьке донорство (стаття 144 КК України 2001 р.); незаконне позбавлення волі або викрадення людини при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 146 КК України 2001 р.; частина друга статті 123 КК України 1960 р.); захоплення заручників (стаття 147 КК України 2001 р.; стаття 1231 КК України 1960 р.); торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (стаття 149 КК України 2001 р.; стаття 1241 КК України 1960 р.); злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (статті 152-156 КК України 2001 р.; статті 117-122 КК України 1960 р.); грабіж при обтяжуючих обставинах (частини третя, четверта і п’ята статті 186 КК України 2001 р.; частини третя і четверта статей 82 і 141 КК України 1960 р.); розбій (стаття 187 КК України 2001 р.; статті 86, 861 і 142 КК України1960 р.); вимагання при обтяжуючих обставинах (частини друга, третя і четверта статті 189 КК України 2001 р.; частини друга і третя статей 862 і 144 КК України 1960 р.); шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (частина четверта статті 190 КК України 2001 р.; частина третя статей 83 і 143 КК України 1960 р.); привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частини друга, третя, четверта і п’ята статті 191 КК України 2001 р.; стаття 861 КК України 1960 р.); виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (стаття 199 КК України 2001 р.; стаття 79 КК України 1960 р.); незаконне виготовлення, а так само незаконний збут підакцизних товарів при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 204 КК України 2001 р.); легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену організованою групою або в особливо великому розмірі (частина третя статті 209 КК України 2001 р.); нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (стаття 210 КК України 2001 р.); ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 212 КК України 2001 р.; частина третя статті 1482 КК України 1960 р.); створення злочинної організації (стаття 255 КК України 2001 р.); бандитизм (стаття 257 КК України 2001 р.; стаття 69 КК України 1960 р.); терористичний акт (стаття 258 КК України 2001 р.); втягнення у вчинення терористичного акту (стаття 2581 КК України 2001 р.); створення терористичної групи чи терористичної організації (стаття 2583 КК України 2001 р.); сприяння вчиненню терористичного акту (стаття 2584 КК України 2001 р.); фінансування тероризму (стаття 2585 КК України 2001 р.); викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 262 КК України 2001 р.; стаття 223 КК України 1960 р.); угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 278 КК України 2001 р.; стаття 2172 КК України 1960 р.); порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене особою у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів (частина друга статті 286 КК України 2001 р.; частина друга статті 215 КК України 1960 р.); пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (стаття 292 КК України 2001 р.); контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (стаття 305 КК України 2001 р.; стаття 701 КК України 1960 р.); використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (стаття 306 КК України 2001 р.; стаття 229 КК України 1960 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 307 КК України 2001 р.; стаття 2291 КК України 1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем (частини друга і третя статті 308 КК України 2001 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 309 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 2296 КК України 1960 р.); посів або вирощування снотворного маку чи конопель при обтяжуючих обставинах (частина друга статті 310 КК України 2001 р.; частина друга статті 2293 КК України 1960 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 311 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 22920 КК України 1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем (частини друга і третя статті 312 КК України 2001 р.); заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (частини друга і третя статті 313 КК України 2001 р.); незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 314 КК України 2001 р.; стаття 22915 КК України 1960 р.); схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 315 КК України 2001 р.; стаття 2295 КК України 1960 р.); незаконне публічне вживання наркотичних засобів (стаття 316 КК України 2001 р.; стаття 22916 КК України 1960 р.); організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 317 КК України 2001 р.; стаття 2294 КК України 1960 р.); незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (стаття 318 КК України 2001 р.; стаття 22913 КК України 1960 р.); незаконну видачу рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 319 КК України 2001 р.; стаття 22914 КК України 1960 р.); заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами чи прекурсорами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (частина друга статті 320 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (частини третя і четверта статті 345 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо журналіста при обтяжуючих обставинах (частини третя і четверта статті 3451 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (стаття 346 КК України 2001 р.); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (стаття 348 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); посягання на життя журналіста (стаття 3481 КК України 2001 р.); захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (стаття 349 КК України 2001 р.); підкуп працівника підприємства, установи чи організації (стаття 354 КК України 2001 р.); викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними або їх пошкодження шляхом зловживання службовим становищем (стаття 357 КК України 2001 р.); зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК України 2001 р.; стаття 165 КК України 1960 р.); зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 3641 КК України 2001 р.); перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 365 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 166 КК України 1960 р.); зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (стаття 3652 КК України 2001 р.); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 КК України 2001 р.; стаття 168 КК України 1960 р.); незаконне збагачення (стаття 3682 КК України 2001 р.); підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 3683 КК України 2001 р.); підкуп особи, яка надає публічні послуги (стаття 3684 КК України 2001 р.); пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369 КК України 2001 р.); зловживання впливом (стаття 3692 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (стаття 377 КК України 2001 р.; стаття 1894 КК України 1960 р.); посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (стаття 379 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (стаття 393 КК України 2001 р.; стаття 183 КК України 1960 р.); посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (стаття 400 КК України 2001 р.); злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), передбачені частинами другою, третьою, четвертою і п’ятою статті 404 КК України 2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 234 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою і четвертою статті 405 КК України 2001 р. (статтею 236 КК України 1960 р.), частиною третьою статті 406 КК України 2001 р. (пунктом «в» статті 238 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою і четвертою статті 408 КК України 2001 р. (пунктами «в» і «г» статті 241 КК України 1960 р.), статтею 410 КК України 2001 р., частинами другою, третьою і четвертою статті 411 КК України 2001 р., частинами другою і третьою статті 420 КК України 2001 р. (пунктом «г» статті 251 КК України 1960 р.), частиною третьою статті 422 КК України 2001 р., частинами другою, третьою і четвертою статті 426 КК України 2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 2543 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою, четвертою і п’ятою статті 4261 КК України 2001 р., статтею 433 КК України 2001 р. (статтею 261 КК України 1960 р.), а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачені статтями 437, 439, 442 і 443 КК України 2001 р. (статтею 59 КК України 1960 р.), статтями 446 і 447 КК України 2001 р. (статтею 631 КК України 1960 р.).

Стаття 10. Виконання цього Закону покладається на суди.
Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою особи, яка підтримує публічне обвинувачення в суді чи здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їхніх захисників чи законних представників.
Застосування цього Закону здійснюється щодо:
а) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарання у виді штрафу, – за поданням органу виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
б) осіб, яких засуджено до покарання у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарання не виконано, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
в) засуджених, які перебувають в установах виконання покарань, за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника, а щодо військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, – за поданням командування дисциплінарного батальйону, військової частини, начальника гарнізону, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за клопотанням самого військовослужбовця, його захисника чи законного представника. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії;
г) осіб, стосовно яких судом ухвалені вироки, що не набрали законної сили, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника.
У разі якщо до особи може бути застосовано декілька підстав, передбачених цим Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином поліпшує становище особи.
Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов’язковою.
Якщо розглядається справа про застосування амністії щодо неповнолітньої особи, в судовому засіданні у передбачених законом випадках бере участь її законний представник.
У судовому засіданні може брати участь захисник.
Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов’язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.

Стаття 11. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги повинні бути виконані негайно.

Стаття 12. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
Про нове обчислення строку покарання і дату закінчення відбування покарання засуджені повинні бути офіційно поінформовані протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону.

Стаття 13. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.
Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону.

Стаття 14. До осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від відбування основного покарання в порядку помилування, амністія застосовується виходячи із строку покарання, встановленого згідно з відповідними актами.

Стаття 15. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, можуть бути звільнені від відбування основного і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, у частині вироку, що не була виконана на день набрання чинності цим Законом.
Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається.

Стаття 16. З метою забезпечення своєчасного надання необхідної медичної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД, кримінально-виконавчі установи негайно повідомляють відповідним органам місцевого самоврядування та органам охорони здоров’я про звільнення зазначених осіб.

Стаття 17. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській, районним, районним у місті Києві державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад забезпечити:
а) організацію своєчасного обліку звільнених відповідно до цього Закону осіб, здійснення стосовно них заходів соціального патронажу відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», контроль за поведінкою цих осіб;
б) передачу звільнених згідно з цим Законом неповнолітніх під нагляд батьків, влаштування у разі необхідності неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу або встановлення над ними піклування;
в) направлення звільнених відповідно до цього Закону інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання, до спеціальних будинків-інтернатів.

Стаття 18. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 22 грудня 2016 року, № 1810-VІІІ.

Опубликовано Закон Украины “Об амнистии в 2016 году”

Закон вступил в силу 07.09.2017 года.

Для получения новостей по этой теме подписывайтесь на рассылку в правой колонке сайта

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про амністію в 2016 році”
Керуючись принципом гуманізму, відповідно до статті 92 Конституції України, положень Кримінального кодексу України і Закону України «Про застосування амністії в Україні» Верховна Рада України постановляє:

Стаття 1. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, визнаних винними у вчиненні умисного злочину, який не є тяжким або особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, осіб, визнаних винними у вчиненні необережного злочину, який не є особливо тяжким відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України, а також осіб, кримінальні справи стосовно яких за зазначеними злочинами розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили:
а) які на момент вчинення злочину були неповнолітніми;
б) жінок, вагітних на день набрання чинності цим Законом;
в) не позбавлених батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами;
г) яких на день набрання чинності цим Законом в установленому порядку визнано інвалідами першої, другої чи третьої групи, а також хворими на активну форму туберкульозу (диспансерні категорії 1-4), онкологічні захворювання (ІІІ, ІV стадії за міжнародною класифікацією TNM), СНІД (ІІІ, ІV клінічні стадії за класифікацією ВООЗ) та інші тяжкі хвороби, що перешкоджають відбуванню покарання та підпадають під визначення Переліку захворювань, які є підставою для подання до суду матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затвердженого у додатку 12 до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров’я України від 15 серпня 2014 року 
№ 1348/5/572;
ґ) які на день набрання чинності цим Законом досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
д) ветеранів війни (учасники бойових дій, інваліди війни та учасники війни, які підпадають під дію Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);
е) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи – осіб, які підпадають під дію Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та аналогічних законів інших держав – колишніх республік СРСР;
є) які на день набрання чинності цим Законом мають одного чи обох батьків, які досягли 70-річного віку або визнані інвалідами першої групи, за умови, що в цих батьків немає інших працездатних дітей.

Стаття 2. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, кримінальні справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки стосовно них не набрали законної сили, а також осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, що не є особливо тяжким злочином проти життя та здоров’я особи та не є діянням, передбаченим частинами другою, третьою і четвертою статті 408, статтею 410, частинами другою, третьою і четвертою статті 411 Кримінального кодексу України, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, отримали статус учасника бойових дій (крім осіб, зазначених у частині четвертій статті 86 Кримінального кодексу України, статті 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні» та статті 9 цього Закону).

Стаття 3. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджених за злочини, що не є тяжкими та особливо тяжкими та не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров’я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

Стаття 4. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, засуджених за умисні злочини, за які законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Стаття 5. Звільнити від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, осіб, засуджених за злочини, вчинені з необережності, за які законом передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі на строк не більше дванадцяти років, якщо на день набрання чинності цим Законом вони відбули не менше половини призначеного строку основного покарання, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-4 цього Закону.

Стаття 6. Звільнити від відбування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців:
а) засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості;
б) засуджених вперше за тяжкі злочини, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше половини призначеного строку основного покарання.

Стаття 7. Скоротити наполовину невідбуту частину покарання засудженим, які відбувають покарання у виді обмеження волі, та інші покарання, не пов’язані з позбавленням волі, за злочини, що не є особливо тяжкими, які не підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статей 1-6 цього Закону.

Стаття 8. Звільнити з місць обмеження волі засуджених, невідбута частина покарання у яких на день набрання чинності цим Законом становить менше одного року.

Стаття 9. Амністія не застосовується до осіб, зазначених у статті 4 Закону України «Про застосування амністії в Україні», а також до осіб:
а) які після ухвалення вироку, але до повного відбуття покарання, знову вчинили умисний злочин;
б) які раніше звільнялися з місць позбавлення волі умовно-достроково і знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин;
в) які звільнені судом від відбування покарання з випробуванням і до закінчення визначеного судом іспитового строку знову вчинили умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин;
г) які мають дітей, яким не виповнилося 18 років, дітей-інвалідів та/або повнолітніх сина, дочку, визнаних інвалідами, і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих дітей;
ґ) яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили загибель двох і більше осіб;
д) які мають одного чи обох батьків віком понад 70 років або визнаних інвалідами першої групи і вчинили злочини, що посягають на життя, здоров’я, честь, гідність чи інші охоронювані законом права та інтереси цих батьків;
е) яких засуджено за злочини проти основ національної безпеки України (статті 109-1141 Кримінального кодексу України 2001 р. (далі – КК України 2001 р.); статті 56-60, 62 і 63 Кримінального кодексу України 1960 р. (далі – КК України 1960 р.); умисне вбивство (стаття 115 КК України 2001 р.; статті 93 і 94 КК України 1960 р.); доведення до самогубства, вчинене щодо неповнолітнього (частина третя статті 120 КК України 2001 р.); умисне тяжке тілесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (частина друга статті 121 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 101 КК України 1960 р.); катування (стаття 127 КК України 2001 р.); незаконне проведення дослідів над людиною (стаття 142 КК України 2001 р.); порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини при обтяжуючих обставинах (частини четверта і п’ята статті 143 КК України 2001 р.); насильницьке донорство (стаття 144 КК України 2001 р.); незаконне позбавлення волі або викрадення людини при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 146 КК України 2001 р.; частина друга статті 123 КК України 1960 р.); захоплення заручників (стаття 147 КК України 2001 р.; стаття 1231 КК України 1960 р.); торгівлю людьми або іншу незаконну угоду щодо людини (стаття 149 КК України 2001 р.; стаття 1241 КК України 1960 р.); злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи (статті 152-156 КК України 2001 р.; статті 117-122 КК України 1960 р.); грабіж при обтяжуючих обставинах (частини третя, четверта і п’ята статті 186 КК України 2001 р.; частини третя і четверта статей 82 і 141 КК України 1960 р.); розбій (стаття 187 КК України 2001 р.; статті 86, 861 і 142 КК України1960 р.); вимагання при обтяжуючих обставинах (частини друга, третя і четверта статті 189 КК України 2001 р.; частини друга і третя статей 862 і 144 КК України 1960 р.); шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (частина четверта статті 190 КК України 2001 р.; частина третя статей 83 і 143 КК України 1960 р.); привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (частини друга, третя, четверта і п’ята статті 191 КК України 2001 р.; стаття 861 КК України 1960 р.); виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів (стаття 199 КК України 2001 р.; стаття 79 КК України 1960 р.); незаконне виготовлення, а так само незаконний збут підакцизних товарів при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 204 КК України 2001 р.); легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену організованою групою або в особливо великому розмірі (частина третя статті 209 КК України 2001 р.); нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням (стаття 210 КК України 2001 р.); ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 212 КК України 2001 р.; частина третя статті 1482 КК України 1960 р.); створення злочинної організації (стаття 255 КК України 2001 р.); бандитизм (стаття 257 КК України 2001 р.; стаття 69 КК України 1960 р.); терористичний акт (стаття 258 КК України 2001 р.); втягнення у вчинення терористичного акту (стаття 2581 КК України 2001 р.); створення терористичної групи чи терористичної організації (стаття 2583 КК України 2001 р.); сприяння вчиненню терористичного акту (стаття 2584 КК України 2001 р.); фінансування тероризму (стаття 2585 КК України 2001 р.); викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (стаття 262 КК України 2001 р.; стаття 223 КК України 1960 р.); угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна при обтяжуючих обставинах (частина третя статті 278 КК України 2001 р.; стаття 2172 КК України 1960 р.); порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, вчинене особою у стані алкогольного сп’яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів (частина друга статті 286 КК України 2001 р.; частина друга статті 215 КК України 1960 р.); пошкодження об’єктів магістральних або промислових нафто-, газо-, конденсатопроводів та нафтопродуктопроводів (стаття 292 КК України 2001 р.); контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (стаття 305 КК України 2001 р.; стаття 701 КК України 1960 р.); використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів (стаття 306 КК України 2001 р.; стаття 229 КК України 1960 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 307 КК України 2001 р.; стаття 2291 КК України 1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем (частини друга і третя статті 308 КК України 2001 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 309 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 2296 КК України 1960 р.); посів або вирощування снотворного маку чи конопель при обтяжуючих обставинах (частина друга статті 310 КК України 2001 р.; частина друга статті 2293 КК України 1960 р.); незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 311 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 22920 КК України 1960 р.); викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем (частини друга і третя статті 312 КК України 2001 р.); заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (частини друга і третя статті 313 КК України 2001 р.); незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 314 КК України 2001 р.; стаття 22915 КК України 1960 р.); схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 315 КК України 2001 р.; стаття 2295 КК України 1960 р.); незаконне публічне вживання наркотичних засобів (стаття 316 КК України 2001 р.; стаття 22916 КК України 1960 р.); організацію або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів (стаття 317 КК України 2001 р.; стаття 2294 КК України 1960 р.); незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збут підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів (стаття 318 КК України 2001 р.; стаття 22913 КК України 1960 р.); незаконну видачу рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин (стаття 319 КК України 2001 р.; стаття 22914 КК України 1960 р.); заволодіння наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами чи прекурсорами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (частина друга статті 320 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (частини третя і четверта статті 345 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо журналіста при обтяжуючих обставинах (частини третя і четверта статті 3451 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (стаття 346 КК України 2001 р.); посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (стаття 348 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); посягання на життя журналіста (стаття 3481 КК України 2001 р.); захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника (стаття 349 КК України 2001 р.); підкуп працівника підприємства, установи чи організації (стаття 354 КК України 2001 р.); викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними або їх пошкодження шляхом зловживання службовим становищем (стаття 357 КК України 2001 р.); зловживання владою або службовим становищем (стаття 364 КК України 2001 р.; стаття 165 КК України 1960 р.); зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 3641 КК України 2001 р.); перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу при обтяжуючих обставинах (частини друга і третя статті 365 КК України 2001 р.; частини друга і третя статті 166 КК України 1960 р.); зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (стаття 3652 КК України 2001 р.); прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (стаття 368 КК України 2001 р.; стаття 168 КК України 1960 р.); незаконне збагачення (стаття 3682 КК України 2001 р.); підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми (стаття 3683 КК України 2001 р.); підкуп особи, яка надає публічні послуги (стаття 3684 КК України 2001 р.); пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (стаття 369 КК України 2001 р.); зловживання впливом (стаття 3692 КК України 2001 р.); погрозу або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного (стаття 377 КК України 2001 р.; стаття 1894 КК України 1960 р.); посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя (стаття 379 КК України 2001 р.; стаття 1901 КК України 1960 р.); втечу з місця позбавлення волі або з-під варти (стаття 393 КК України 2001 р.; стаття 183 КК України 1960 р.); посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (стаття 400 КК України 2001 р.); злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), передбачені частинами другою, третьою, четвертою і п’ятою статті 404 КК України 2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 234 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою і четвертою статті 405 КК України 2001 р. (статтею 236 КК України 1960 р.), частиною третьою статті 406 КК України 2001 р. (пунктом «в» статті 238 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою і четвертою статті 408 КК України 2001 р. (пунктами «в» і «г» статті 241 КК України 1960 р.), статтею 410 КК України 2001 р., частинами другою, третьою і четвертою статті 411 КК України 2001 р., частинами другою і третьою статті 420 КК України 2001 р. (пунктом «г» статті 251 КК України 1960 р.), частиною третьою статті 422 КК України 2001 р., частинами другою, третьою і четвертою статті 426 КК України 2001 р. (пунктами «б» і «в» статті 2543 КК України 1960 р.), частинами другою, третьою, четвертою і п’ятою статті 4261 КК України 2001 р., статтею 433 КК України 2001 р. (статтею 261 КК України 1960 р.), а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, передбачені статтями 437, 439, 442 і 443 КК України 2001 р. (статтею 59 КК України 1960 р.), статтями 446 і 447 КК України 2001 р. (статтею 631 КК України 1960 р.).

Стаття 10. Виконання цього Закону покладається на суди.
Питання про застосування амністії суд вирішує за ініціативою особи, яка підтримує публічне обвинувачення в суді чи здійснює нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, органу або установи виконання покарань, а також за ініціативою обвинуваченого (підсудного) чи засудженого, їхніх захисників чи законних представників.
Застосування цього Закону здійснюється щодо:
а) осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та осіб, яких засуджено до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, крім покарання у виді штрафу, – за поданням органу виконання покарань, який здійснює контроль за поведінкою засудженого, або за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
б) осіб, яких засуджено до покарання у виді штрафу, якщо на день набрання чинності цим Законом це покарання не виконано, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника;
в) засуджених, які перебувають в установах виконання покарань, за поданням начальника установи, погодженим з відповідною спостережною комісією або службою у справах дітей, або за клопотанням самого засудженого, його захисника чи законного представника, а щодо військовослужбовців, які тримаються в дисциплінарному батальйоні, – за поданням командування дисциплінарного батальйону, військової частини, начальника гарнізону, органів управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або за клопотанням самого військовослужбовця, його захисника чи законного представника. До подання додаються довідка про заохочення і стягнення, особова справа засудженого та інші документи, необхідні для вирішення питання про застосування амністії;
г) осіб, стосовно яких судом ухвалені вироки, що не набрали законної сили, – за клопотанням самої особи, її захисника чи законного представника.
У разі якщо до особи може бути застосовано декілька підстав, передбачених цим Законом, застосовується підстава, яка найбільшим чином поліпшує становище особи.
Питання про застосування амністії щодо осіб, яких засуджено судами іноземних держав і які відбувають покарання на території України, вирішують відповідні суди України з дотриманням вимог міжнародних договорів України.
Під час розгляду судами справ про застосування амністії участь прокурора в судовому засіданні є обов’язковою.
Якщо розглядається справа про застосування амністії щодо неповнолітньої особи, в судовому засіданні у передбачених законом випадках бере участь її законний представник.
У судовому засіданні може брати участь захисник.
Застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений (підсудний) або засуджений заперечує проти цього.
Особа, щодо якої вирішується питання про застосування амністії, дає свою згоду суду в усній чи письмовій формі з обов’язковим зазначенням цього в журналі судового засідання.

Стаття 11. Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання.
Така особа викликається в судове засідання і може давати пояснення. Неявка цієї особи не зупиняє розгляду справи.
У разі відсутності необхідних відомостей про особу, до якої застосовується амністія, розгляд питання про застосування амністії відкладається до їх одержання.
Судам, а також органам та установам, на які покладено підготовку матеріалів для вирішення питань, пов’язаних із застосуванням цього Закону, надається право вимагати від відповідних установ необхідні відомості. Такі вимоги повинні бути виконані негайно.

Стаття 12. Особам, яким скорочується невідбута частина покарання, визначення нового строку покарання обчислюється з дня набрання чинності цим Законом.
Про нове обчислення строку покарання і дату закінчення відбування покарання засуджені повинні бути офіційно поінформовані протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону.

Стаття 13. Дія цього Закону поширюється на осіб, які вчинили злочини до дня набрання ним чинності включно, і не поширюється на осіб, які вчинили триваючі або продовжувані злочини, якщо вони закінчені, припинені або перервані після набрання чинності цим Законом.
Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону.

Стаття 14. До осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від відбування основного покарання в порядку помилування, амністія застосовується виходячи із строку покарання, встановленого згідно з відповідними актами.

Стаття 15. Особи, на яких поширюється дія цього Закону, можуть бути звільнені від відбування основного і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, у частині вироку, що не була виконана на день набрання чинності цим Законом.
Особам, засудженим до покарання (основного чи додаткового) у виді штрафу, сума штрафу, сплаченого ними до прийняття судом рішення про звільнення від відбування покарання у зв’язку з амністією, не повертається.

Стаття 16. З метою забезпечення своєчасного надання необхідної медичної допомоги особам, звільненим з місць позбавлення волі, які хворіють на активну форму туберкульозу, онкологічні захворювання або СНІД, кримінально-виконавчі установи негайно повідомляють відповідним органам місцевого самоврядування та органам охорони здоров’я про звільнення зазначених осіб.

Стаття 17. Кабінету Міністрів України, обласним, Київській міській, районним, районним у місті Києві державним адміністраціям, виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах рад забезпечити:
а) організацію своєчасного обліку звільнених відповідно до цього Закону осіб, здійснення стосовно них заходів соціального патронажу відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», контроль за поведінкою цих осіб;
б) передачу звільнених згідно з цим Законом неповнолітніх під нагляд батьків, влаштування у разі необхідності неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, до інтернатних закладів, у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу або встановлення над ними піклування;
в) направлення звільнених відповідно до цього Закону інвалідів та непрацездатних осіб похилого віку, які не мають родичів, що могли б узяти їх на своє утримання, до спеціальних будинків-інтернатів.

Стаття 18. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і підлягає виконанню протягом трьох місяців.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 22 грудня 2016 року, № 1810-VІІІ.

263 Responses to “Опубликовано Закон Украины “Об амнистии в 2016 году””

 • Viktoriya написал:

  Добрый день Антон,скажите пожалуйста попадает ли статья 185 ч-2 ч-3,общий срок 5,3 осталось 1,2 ,судимость первая. Заранее очень благодарна!

 • александр написал:

  здравствуйте. попадает ли ст.185 ч2 и ч3 под амнистию? дали 4 года, отсидел 2 года. есть несовершеннолетние дети

 • Рома написал:

  Здраствуйте 296 ч.2 попадает? срок 3год. осталось 5 мес.? Много нарушений!

 • Диана написал:

  Здравствуйте Антон Павлович!
  Такая ситуация:человек попадает под амнистию,
  Но у него имеется лишение прав и иск.
  Скажите пожалуйста
  амнистия как то влияет на это?

  • Антон Троян написал:

   Иск – нет. Дополнительное наказание в виде лишения права управления автомобилем тоже можно под амнистию.
   ДУмаю, Ваш вопрос в том – не откажут ли ему в амнистии. Нет, на этом основании не откажут.

 • Сергей написал:

  Антон здравствуйте.заранее спасибо за ответ,185.часть2 и 71ст. 1/3 отсижено,попадает или нет?

 • Алина написал:

  Добрый вечер,скажите 187ч.2,отбыто 3/4,есть 2 несовершеннолетних детей,женщина,
  есть ли шансы на амнистию?
  спасибо

 • Gulya написал:

  Здравствуйте Антон скажите пожалуйста обязательно надо через адвокатов подавать документы чтобы применили амнистию (статья 185ч.2 повторно,применено 71,пол срока уже есть,двое детей малолетних)

 • Станислав написал:

  Подскажите, пожалуйста, как теперь быть, если в июне 2016 года ко мне применили Закон “Про амнистию в 2014 году” и срезали 2 года (1/2 неотбытого срока), а в январе 2017 года Кассационный суд отменил Приговор и назначил новое рассмотрение в суде 1-ой инстанции? Возможно ли ухудшение правового положения и отмена положительного для меня Закона?

  • Антон Троян написал:

   Если Вы имеете ввиду – отменяет ли закон 2016 года закон 2014 года – то нет, не отменяет. Сейчас действительны все законы об амнистии, принятые ранее – 2014, 2011, 2008, 2007 и т.д.

 • Ірина написал:

  Доброго вечора, підкажіть будь ласка, чи підпадає під амністію , якщо вирок по ч2.ч3ст185+ч1ст263 строк 5 років3 міс, залишилось відбути 11міс. Дякую

  • Антон Троян написал:

   Окрім половини відбутого строку за тжкою статтею (185 ч.3) необхідно виконати критерії ст.1 закону про амністію.

 • Виталий написал:

  Добрый день !УВ.Антон,подскажите ст.286ч.1 дали 2 года , отсидел почти 7 месяцев .мама инвалид 2 группы ,сын 9 лет.Могу росчитывать на амнистию , или есть какие-то нюансы ?

 • Александр написал:

  Скажите пожалуйста,к даной амнистии будут еще какие то поправки хорошие????

  • Антон Троян написал:

   Поправки были только один раз за всю историю – в 2014 году, в связи с происходившими тогда событиями.

 • Алина написал:

  У мужа была условная 185ч2 дали 3 с отстрочкой на 2… И совершил новое преступление обратно 185ч2 .. Даси срок 3.6 отсидел 1.1 пересчитали по закону Савченко 2.2 .. Подскажите на него амнистия распостроняется ? Ответьте пожалуйста!

 • Elena написал:

  Добрый вечер, муж попадает под амнистию по двум критериям, один из них грудной ребенок, нужно свидетельство о рождении предоставить к заявлению.
  Спасибо.

 • Евгений написал:

  Здравствуйте!ст 286 ч 2 дали 5 лет и доп.наказание 3 года лишение прав! был трезвый! есть ребенок 7 лет ! просидел почти пол срока !попадаю ли я !и снимут ли доп.наказание!спасибо!

 • Артур написал:

  Добрий вечер Антон, скажите пожалуйста ст 186ч2 срок пять лет и один месяц отсиженых из них три года и четыре месяца хотелось бы узнать попадает под амнистию или нет? Подскажите пожалуйста , Спасибо большое за ранее

 • Александр написал:

  Добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня племянник сидит по 185 ч. 3 отсидел половину срока. Попадает он под амнистию. Зарание большое спасибо.

  • Антон Троян написал:

   По тяжкой статье чтоб попасть под амнистию необходимо кроме отбытой половины срока еще и выполнить критерии ст.1 закона об амнистии.

 • Константин написал:

  Здравствуйте. Антон Павлович, подскажите пожалуйста: ст. 185 ч3 попадает по вышедшей амнистии. Было две судимости по этим статьям по обеим первая инстанция дала условный срок но прокуратура подала в Апеляцию и там дали 3 года лешения с отсрочкой на месяц и в течении этого месяца поймали по ст 185 ч3.Теперь розсматривают этот хвост.Что-то светит в этой ситуации по этой Амнистия? ?? Благодарен за внимание!

 • Руслан написал:

  Здраствуйте, скажите пожалуйста ст 286 ч 2.был трезв, отягощающих нету.Дали 3- года ограничения свободы на поселении, отбыл 13 месяцев, имеются поощрения, попаду ли я под амнистию,имею несовершеннолетнего ребенка.Спасибо.

 • Ilona написал:

  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, применяется ли амнистия? Статья 289 ч.2 дали 5 лет условно, посадили по 185 ч.1 с применением 71 ст.

 • Николай написал:

  Здравствуйте, Антон Павлович. Подскажите пожалуйста, если мой сын осужден по ч.2 ст.15 – п.1 ч.2 ст.115, то есть попытка, а не убийство, отсижено больше семи лет, возможна ли амнистия? Ведь согласно ст.68 срок назначения наказания не должен превышать 2/3, это не больше десяти лет. Заранее спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Во-первых, правило “2/3” не работает по статьям, где предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы, поскольку от пожизеннного 2/3 невозможно вычислить.Во вторых – ст.115 под амнистию не попадает в принципе.

 • Любов написал:

  А судимость будет если воспользоваться амнистией, но приговор ещё по 1 инстанции не вступил в силу

 • руслана написал:

  Здравсвуйте Антон.12 числа следующий суд,который тянется уже 1.5 года.Сын в сизо не находится.он только ездит на суд.ст.414 ч.2. Нам можно рассчитывать на амнистию?Заранее спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Нет. По тяжким статьям попасть под амнистию можно, соблюдая ряд услувий, одно из которых – отбыть определенную часть срока. В Вашем случае это условие невыполнимо.

 • Татьяна написал:

  Здравствуйте.скажите если в перечислении ст которые не попадают под амнистию нет 121.1,а только 121.2значит она попадает? 5 лет, отсидел 1.10. у нас 2 детей (3 года и 4 года) спасибо за заранее

 • Денис написал:

  Подскажите пожалуйста ст286.ч2 и 289ч2 подходят? отсидел 4года из 6

 • Александр написал:

  Здравствуйте. Скажите пжл, ст.186 ч1,ч2(ранее не судим, осталось меньше года отбывать, есть множество взысканий и изоляторов) попадает или нет?

  • Антон Троян написал:

   По тяжкой статье согласно ст.4 закона об амнистии можно попасть, только есть есть критерии ст.1 – дети, инвалиды, чернобыль и т.п.

 • анна написал:

  Доброе Утро Антон!подскажите пожалуйста,человек ранее судимый дважды,но этот срок без 71 статьи и каких либо “хвостов”,сейчас суд 14 сентября,будет пересчет по закону Савченко и тогда будет отсиженных пол срока(прокурор сказал что дадут 4 года),судятся мобильно,при полной признании вины.ст.186,ч,2 и 358.можно ли рассчитывать на то,что человек попадёт под амнистию?заранее спасибо

 • Денис написал:

  Подскажите пожалуйста статья 286ч2 с летальным исходом и 289ч2 срок 6 лет отсидел больше половины попадает под амнистию?

 • Elena написал:

  Антон,добрый день!Подскажите пожалуйста попадает ли 186 ч.2 и 71 (по этой же статье) уже отбыта половина
  спасибо!

  • Антон Троян написал:

   Для тяжкого необходимо выполнить критерии ст.1 закона об амнистии, тогда согласно ст.4 можно попасть

 • Татьяна написал:

  Добрый день Антон Павлович. Ст.286.ч.2 под амнистию не попадает( состояние алкогол.опьянения). Подскажите пожалуйста можно ли подать ходатайство о применении к нему амнистии на дополнительное наказание в виде лишения права управления автомобилем.

 • Руслан написал:

  Добрый день, Антон Павлович, подскажите ст 286 ч.2.был трезв, отягощающих нет,ранее не судим, имею несовершеннолетнего ребенка, суд дал 3- года Ограничения свободы в колонии,отбыл 13 месяцев,имеются поощрения.Попадаю ли я под амнистию.Спасибо.

 • Елена написал:

  Здравствуйте, Антон!статья 185ч.2, применено 71, по предыдущему приговору- 185. 1\4 срока сейчас есть. Попадает или нет? если срежут, то сколько?

 • Андрей написал:

  Антон подскажите пожайлуста согласно ст 13 “Особи, засуджені за вчинення злочину, які відповідно до цього Закону підлягають звільненню від відбування (подальшого відбування) покарання, звільняються не пізніше ніж протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону.” А если судебное заседание не закончиться в течении трех месяцев?

  • Антон Троян написал:

   Этот срок не имеет смысла ограничения применения закона во врмени. Закон будет действителен и через год, и через пять – если его не отменят. Три месяца дается тем органам, в ведении которых находятся осужденные, для подачи материалов в суды.

 • Денис написал:

  Антон,добрый день,у меня такой вопрос,осудили меня по ст.186,ч2,дали 4 года,отсидел на сегоднешний день без 1месяца 2года.На данный момент я подследствием по ст.190,ч3,и ст.358,ч3,4.если точнее начались суды,можете подсказать,на что я могу рассчитывать,поповоду амнистии?Есть дочь 5лет,рание не судим,мать одна и то больна,зарание огромное спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Если бы была половина (например с учетом “день за два”) – можно было бы, но потом ведь могут осудить по второму делу.

 • ваня написал:

  здраствуй, 186/2 осталось менше года, и сразу было условно по 185/2 а осудили по 185/3,срок 4года осталось год и 26дней, есьть ребенок шансы есьть?

 • Анастасия написал:

  Доброго времени суток Вам!
  Подскажите пожалуйста:
  185.ч.3 ;
  приговор – 4 года лишения свободы;
  уже отбыто 1 год и 9 мес.;
  есть дочь – 2 годика.
  Можно рассчитывать на амнистию?

 • ваня написал:

  а вот если былобы,менше года до конца

 • Галина написал:

  Здравствуйте, Антон Павлович. Скажите 185 ч.3 и 71,до конца срока 4 месяца есть шансы?

 • инна написал:

  Добрый день Антон скажите мой муж сидит по 307 ч 2 он попадает под амнистию 2017 году у нас есть дочь 3 года и моя дочь 13 летняя от первого брака это может как то повлиять на его освобождение

 • Дмитрий написал:

  Добрый день,подскажите пожалуйста ст.185ч.2 ст.71 попадает под амнистию?,срок 4года.Все судимости по 185ч2??,

 • Анастасия написал:

  То есть, со.185.ч.3 – пару месяцев не дотягивает до половины срока,
  Даже наличие несовершеннолетнего ребёнка не сыграет роли никакой? Ни под амнистию не попадаю, ни сократят неотбытую часть наказания????
  То есть – документы в суд можно не готовить? Правильно?
  Благодарю за внимание

  • Антон Троян написал:

   Наличие ребенка играет роль для ст.1 и ст.4 закона об амнистии.
   В ст.1 проходят только нетяжкие, значит – остается только ст.4
   В ст.4 нужно отбыть половину срока – значит Вы не попадаете под амнистию.
   Сокращение неотбытой части предусмотрено только для ошраничения свооды.

 • Артур написал:

  А в каком смысле ?как выполнить критерии ст 1 ?

  • Антон Троян написал:

   ребенок, малолетка, беременная, ВИЧ, ЧАЭС и т.д.
   В статье 4 закона об амнистии указано – “осіб, зазначених у статті 1 цього Закону”.

 • Ева написал:

  Добрый день, подскажите: совершил несовершенолетним, ранее не судим, впервые – первоход, осуждён по ч.1, ст.263 (з года позбавлення), ч.1 ст. 263-1 (2 г. позбавлення), ч. 1 ст. 189 (2 г. 6 мес. позбавлення), по совокупности приговорили к трём годам позб. воли, отсидел 1 год и 7 мес. – больше половины срока, вышел уже по ст. 82 КВК, дальше отбывает (но не сидит) по ст. 82
  можно ли подавать на амнистию, с связи с уже применённой льготой? ( заменили на более мягкое), а также учитывая, что ст.263 ККУ умышленная и тяжёлая, спасибо большое

  • Антон Троян написал:

   Если он на исправительных работах – та КВИ считает половину срока не от приговора, от замененного на более мягкое наказание. Нужно считать внимательно сроки, да и побороться в суде против КВИ….

   • Ева написал:

    Спасибо, но всё равно не поняла, т.е. КВИ будет влиять на это по любому?
    с КВИ ещё бороться надо будет? я в шоке
    приговор 3 года позб. воли от 04.08.15 ( конец срока 04.08.18 – меньше года осталось)
    с 22.03.17 (больше половины срока для тяжёлых) по ст. 82 освобождён,отбывает дальше
    осталось чуток меньше 11 мес., хотим амнистию, от КВИ устали, да и судимость для погашения и снятия (срок исчисления) пойдёт скорее, ведь тяжёлая статья – долго ждать для снятия
    извините, просто немного нестандарстно, т.к. вышел по льготе, не знаем как поступить? стоит – не стоит? но хотим

    • Антон Троян написал:

     Все стандартно. А насет КВИ – они считают исправраьїботі как новое наказание с момента, когда приступил к работе. Т.е. срок лишения свободі их не интересует. Подавайте конечно.

 • руслана написал:

  Здравсвуйте Антон.12 числа следующий суд,который тянется уже 1.5 года.Сын в сизо не находится.он только ездит на суд.ст.414 ч.2. Нам можно рассчитывать на амнистию?Заранее спасибо.В первом письме забыла написать что он участник боевых действий

 • Рома написал:

  Добрый вечер! Скажите если я с помощью адвоката подам щас ходотайство! Что-то изменить? Как то раньше?

  • Антон Троян написал:

   самый долгий вариант – когда администрация подает. затем – когда самомую и самый быстрый -через адвоката

 • Давид написал:

  дали 4года по ст185ч3
  сиду 3года. раньше не судим.детей нет.
  могу ли я попасть под амнтсьию

 • Дмитрий написал:

  Здравствуйте Антон.
  Подскажите пожалуйста ст.332 ч.2
  Отбыто 1 год и 2 месяца.
  Попадает под амнистию?

  • Антон Троян написал:

   отбыто из какого срока? по тяжкой статье нужна половина, а кроме этого – любой из критериев ст.1 закона об амнистии

 • Анна написал:

  Здравствуйте Антон! У меня сидит парень по ч2,ч3 ст185,ч2 ст289 дали 5,3 сидит 1,7 на момент преступления был несовершеннолетним и было условно по ч 2-3ст185 попадает ли под амнистию??? Зарание Благодарна

  • Антон Троян написал:

   Нет, поскольку совершено тяжкое преступление во время “условного”

   • Анна написал:

    Но на момент когда ему дали срок 5,3 у него условно закончилось и он сидит на общем режыме

 • Сергей С написал:

  Здравствуйте Антон.Подскажите пожалуйста ст.121 Ч.1, срок – 5 лет, отбыто 2 года 7 месяцев, по ст.1 – ничего. Есть ли шанс попасть под амнистию ? Зарание большое спасибо.

 • Ilona написал:

  Здравствуйте! Скажите пожалуйста, применяется ли амнистия? Статья 289 ч.2 дали условно, посадили по 185 ч.1 с применением 71 ст.Срок 5.1 лет, отбыто 3 года.

 • Вета написал:

  Скажите 357 ст.на. Это тяжелая статья?хоть что-то по ней можно сделать по амнистии?

 • Антон написал:

  Насколько влияет очень плохая характеристика и очень плохое поведение, системные нарушения при отбывании наказания, если по статье и сроку я без проблем попадаю под ст.5 Закона об амнистии в 2016 году?

 • Петр написал:

  Здравствуйте, Антон.
  ст.186 ч.2
  срок 4, отбыл 3.3
  ранее не судим
  попадаю?

 • Ангеліна написал:

  Добрый вечер, мой парень был на условном строке по ст 185 ч.3 , ст 15 ч.3, ст 185 ч.3 , совершил преступления повторно на условном строке по ст 185 ч.2 (нашел телефон но не вернул возместил все убытки ) дали 4 года 1 месяц отсидел 1 год 7 месяцев и 3 недели можно ли рассчитывать на амнистию, преступления все совершил будучи несовершеннолетним подскажите пожалуйста. Буду очень благодарна.

 • Владимер написал:

  Подскажите Антон у меня 185ч.3 ст.71 сроку 5 лет отдбыл 3 года попадаю ли я???? Мне заменили режим на Выправный центр….

 • Александр написал:

  скажите пожалуйста Антон у меня ст.286ч2 был пьян 407.ч3 дали 3 года лишения свободы…. мне заменили режим на ограничение свободы тоисть я нахожусь у Выправном Центри…отседел 2 года сам принемал участвие АТО.есть малинький ребенок осталось меньше года можна на что розшитовать???

 • іванка написал:

  доброго дня.мій друг сидить по 307.ч 1.йому залишається сидіти до 8 січня.може попасти під амністію?шо для цього зробити.як написати.

 • Николай написал:

  Подскажите где можно найти образец ходатайства на амнистию?

  • Антон Троян написал:

   Ходатайство о применении амнистии практически индивидуальное. Для того, чтоб суд принял позитивное решение – необходимо в нем расписать все нюансы касательно приговора и критериев закона об амнистии. Если Вы не уверены, что справитесь сами – обратитесь к юристу. Пользоваться шаблонами не рекомендую – суд может отказать за необоснованностью и потеряете время.

 • Алекаей написал:

  участник боевых действий ато нахожусь в СИЗО Ст.185 ч.3 ч.4 попадаю под амнистию ?

 • Алекаей написал:

  человек в СИЗО, есть малолетний
  ребёнок Ст.185 ч.3 и ч.4 поподает под амнистию?

 • Леонид написал:

  Антон Павлович,попадаю ли я под амнистию.Отбываю срок второй раз,первая судимость была в 2010году по ст.122ч.1 дали 3года 10 мес.вышел по УДО в 2012г.Вторая в 2016 году по ст.185 ч3.Дали 3года лишения свободы отсидел го6д без нарушений,получил поощрение по ст.101 КВКУ.Есть трое несовершеннолетних детей,младшему ребенку 10мес.

 • Алекаей написал:

  Антон Ст. 185 ч.3 и ч.4 участник боевых действий попадаю род амнистию? как я понял освобождаются атошники те кто не совершил особо тяжких?

 • Света написал:

  Добрый вечер. Ст.185ч.2,ст.190ч.2.применена ст.71 ранее судим по 186ч.2.осуждён на 3 года,до конца срока осталось 5 месяцев. Попадаем под амнистию?

 • Алина написал:

  подскажите ,пожалуйста, муж попадает под амнистию по ст.4 с критериями ст.1, может ли суд по каким-то причинам отказать?

 • Анна написал:

  Здравствуйте.скажите пожалуйста попадает ли под амнистию 185 ст. ч2 через 71ст если половина срока уже отсижена ?

 • Татьяна написал:

  Здравствуйте. Антон. Уже читала Ваши ответы, что ст. 307 не попадает под амнистию.Но может ли быть учтено, что осужденная -женщина, имеющая ребёнка 6 лет и поощрения в месте отбывания наказания?

  • Антон Троян написал:

   это не имет значения. Если статья указана в списке исключений – никакие другие критерии значения не имеют.

 • Ирина написал:

  скажите если первый срок был в 2008 году по 186 ч.2 + ст.71 за 296 ч.4(будучи малолетней по 296,4), дали по совокупности 5лет .освободилась по удо в начале 2012 года. сейчас сижу по 190 ч.2 + ст.71 по 190 ч.2 дали 3г.6мес. отсидела 1,6 . детей и болезней нет. попадаю ли я под амнистию.???скажите пожалуйста

 • Ирина написал:

  скажите если первый срок был в 2008 году по 186 ч.2 + ст.71 за 296 ч.4(будучи малолетней по 296,4), дали по совокупности 5лет .освободилась по удо в начале 2012 года. сейчас сижу по 190 ч.2 + ст.71 по 190 ч.2 дали 3г.6мес. отсидела 1,6 . детей и болезней нет. попадаю ли я под амнистию.???скажите пожалуйста …

 • Рустам написал:

  Добрый день, Антон Павлович, подскажите ст 286 ч.2.был трезв, отягчающая п. 6 ст. 67 ККУ(малолетнего ребенка сбил с летальным исходом) ранее не судим, инвалид. Суд ещё идет. Попадаю ли я под амнистию.Спасибо.

 • Алина написал:

  Здравствуйте,Антон,ст.286ч.3,ст 135,ч.1,дали 8 лет,отсидел-2,7,есть трое несовершеннолетних детей,мать инвалид-пожизненно,могут что-то срезать,применить?

  • Алина написал:

   был трезвый

  • Антон Троян написал:

   Нет – на основании п.”д” ст.4 Закона Украины “О применении амнистии в Украине” (осіб, яких засуджено за злочин або злочини, що спричинили
   загибель двох і більше осіб;)

 • Pistoletus222 написал:

  Здравствуйте!скажите,если суды не об’еденены а рассматриваются по отдельности.ст.185ч.2 и там и там.как будет применятся амнистия.спасибо

  • Антон Троян написал:

   Амнистия применяется не чаще чам раз в 10 лет. Поэтому применять амнистию рекомендую после вступления в силу обоих приговоров (если будет так). Или второй вариант может быть – на момент вынесения второго приговора первый может вступить в силу и тогда может быть объединение приговоров. В таком случае заявлять ходатайство об амнистии, но по нетяжелым статьям надо еще попасть под ст.1 закона об амнистии (поскольку в ней не идет речь об отбытии какой-то части срока наказания).

 • Elena написал:

  Антон,извините,но никак не могу разобраться. Что значит ВЫПОЛНИТЬ критерии ст 1 закона? Если из 1й ст. ничего не подходит,шансов попасть под амнистию нет?

  • Антон Троян написал:

   Чтобы попасть под амнистию – если нет ограничений по ст.9 – надо попасть под любую из статей 1-8 закона об амнистии. Когда я говорю о выполнении критериев ст.1 – это означает, что необходимо попасть под любой из ее пунктов. Почему “критерий” – потому что первый абзац ст.1 не позволяет применять амнистию к тяжким статьям. Получается противоречие – в ст.4 указано, что она распространяется на тяжкие преступления для лиц, предусмотренных в ст.1 Но ст.1 на тяжкие не распространяется.
   Чтоб упростить для обычного понимания я говорю “выполнить критерии ст.1”

 • Наталия написал:

  Здравствуйте Антон, подскажите, пожалуйста, статья 187 ч.1, отсидел больше половины срока и на момент подписания Закона достиг пенсионного возраста. Попадает под амнистию?

 • Наталия написал:

  Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, статья 187 ч 1, отсидел больше половины срока, на момент подписания подсудимый достиг пенсионного возраста. Попадает под амнистию или нет?

 • Александр написал:

  здравствуйте Антон Павлович, скажите пожалуйста попадает ли ст 185ч2, 190ч2, 70ч1 и 71 первая была условно 185,3. за ранее спасибо!

 • Наталья написал:

  Здравствуйте,подскажите пожалуйста,муж осужден по ст.185.ч.3 с хвостом по той же статье, вышел по УДО(оставил 7 месяцев),попадает ли он под амнистию?Спасибо.

 • Александр написал:

  Добрый день Антон Павлович. Я когда-то писал уже по поводу применения или нет амнистии касательно меня.Ситуация вот какая:
  Я был осуждён условно в 2013 году по статьям 190 ч.1 и 185 ч.3(тяжкая статья), получил срок 3 года лишения свободы с двумя годами испытательного срока.
  В 2014 году совершил преступление по 185 ч.2. 20 апреля 2016 года был приговорён по этой статье к 1-му году лишения свободы. на основании 71 статьи к данному приговору частично присоединили вирок по 185 ч.3 остаточно назначив срок 3 года 1 месяц лишения свободы.
  У меня был небольшой пересчёт по 2013 году и на момент вступления всилу Закона про Амнистию в 2016 году у меня получается отбыто больше половины срока.
  На данный момент я отбываю наказание по ст.185 ч.2 (средняя тяжесть)КК
  Я хочу попробовать применить статью 3 амнистии. С первого дня в хоз обслуге работаю, есть благодарности, характеристика отменная. Есть двое детей но записаны на гражданской жене (я понимаю что без документа соответствующего это не аргумент)
  Вопрос вот в чём, будет ли суд считать что я отбываю наказание по тяжкой статье а не по средней? могут ли они на этом основании отказать в применении амнистии? и могу ли я как-то если они будут считать что я отбываю наказание по ст.185 ч.3 доказать им что на данный момент я отбываю наказание по 185 ч.2 а там мне присоединили не за сукупностю злочинів а за сукупностю вироків
  Во время испытательного срока по 185 ч.3 я совершил 185 ч.2 то есть среднй тяжести, как я понял по ст.9 пункта в Закона – отказать они не должны?

  • Антон Троян написал:

   На Данный момент Вы отбываете наказание и по 185 ч.3 и по 185 ч.2, поскольку наказание по первому приговору суд присоединил к наказанию по второму. Наказание за конкретное преступление, а не просто абстрактный срок.

   • Александр написал:

    Попаду ли под амнистию?

     • Александр написал:

      Антон Павлович, у меня нет ни одного пункта из первой статьи закона,
      у меня есть дети, двое 15 лет и 1г.11мес., но они записаны на гражданскую жену, так как когда меня судили мы знали что меня закроют и по этому решили оформлять детей на жену гражданскую для получения пособия как мать одиночка

     • Антон Троян написал:

      Что значит “записаны на гражданскую жену”? В графе “Отец” в свидетельсвах о рождении указана жена?

     • Александр написал:

      Я Кокотов Александр Сергеевич, жена Оцабрик Татьяна когда жена регистрировала ребёнка, она говорила что отца нет, ну якобы не знает кто и так далее.
      в графе “отец” указали её фамилию и получилось несуществующий папа Оцабрик Александр Сергеевич, выясняли что такого нет, и дали пособие матери одиночки

     • Антон Троян написал:

      Т.е. юридически нет подтверждения отцовтсва. Поэтому либо жить с этим дальше, либо в судебном порядке вносить изменения в свидельства о рождении (займет несколько месяцев) и как следствие – потеря статуса матери-одиночки.

     • Александр написал:

      в общем, при наличии условного срока по 185 ч.3, при совершённом по 185 ч.2, с отбытыми более половины срока, с хорошими характеристиками попасть под амнистию не смогу? и доказать что я по факту отбываю не тяжкую а среднюю статью тоже не смогу?

     • Антон Троян написал:

      Вы отбывате наказание по обеим статьям.

     • Александр написал:

      Спасибо большое Антон Павлович.
      Буду пробовать писать ходатайство, вдруг применят?! Надежда умирает последней

 • Александр написал:

  Добрый вечер, 121ч2 попадает? Дали 8, отсидел 5,5. за ранее спасибо!

 • Наталья написал:

  Здравствуйте, у моего мужа было условно по 289 ст часть 1, он пропустил несколько отметок,заменили на 3 года лишения, во время этого было совершено по 309 ст часть 1 , и 2 ,добавили по первой части 1 месяц, а по второй все оставили как есть но приговор еще не вступил в силу, есть 2 маленьких детей. Попадает ли он под амнистию?

 • Вова написал:

  Доброгодня по 119 можна надіятись на амністію відбуто більше половини строку

 • Наталья написал:

  Так получается по 309й ему ничего не добавили, те 3 года по 289 1ч и месяц за 309 1ч , а по второй ничего. Это все равно не влияет? И если решение суда не вступило в силу?

  • Антон Троян написал:

   Внимательно прочитайте второй приговор. В нем указано – к какому наказанию приговорен по ч.1 и ч.2 ст.309. А уже потом – методом частичного сложения – ему добавили 1 месяц. Но при єтом осудили и по ч.2 ст.309 УК в том числею

 • Анна написал:

  ст.185 ч3 ст.186 ч2 освободился по 81 удз

 • Анна написал:

  Напишите пожалуйста где можно увидеть образец ходатайства от осужденного про застосування закону украины про амнистию.якщо немаэ захисника.

  • Антон Троян написал:

   Образцов Вы можете найти много, но какой будет результат от них? Ходатайство практически индивидуально. Если составить его необоснованным и не преложить необходимые подтверждающие докуиенты – потеряете пару месяцев, поскольку придется либо апелляцию подавать, либо новое ходатайство. Для этого и существуют профессиональные юристы – чтоб клиент получил требуемый результат.

 • Igor написал:

  Добрий день, скажіть будь ласка, є якийсь термін дії цьої амністії?? Якщо вирок буде в мене в 2018 році, я можу ще розраховувати на цю амністію? Ст 286 ч2с попадаю по ст1 про амністію, запобіжний захід особисте зобовязання…

  • Антон Троян написал:

   У амністії немає терміну дії. На сьогодні в Україні чинні закони про амністію 2017, 2014, 2011, 2008, 2007… і так далі.

 • сильвия написал:

  скажите пожалуйста если было условно 4/2 по 186,2 и новый состав по 185,2.отсижено 1/3 срока и есть двое детей до 3-лет .я попадаю под амнистию??

  • Антон Троян написал:

   Нет. Вы отбываете наказание по двум статьям, одна из которых – тяжкая. Поэтому только по половине срока.

 • Людмила написал:

  Добрый день на условной 317 ч.2 совершил преступление по 186 ч.1 срок 5 лет отседел 1.6. Есть ребенок 6 лет. Можно ли расчитывать на амнистию?

 • Наташа написал:

  Напишите пожалуйста для Натальи что я поняла.Спасибо!

  • Антон Троян написал:

   Наталья – в Ваших вопросах много персональных и личных данных, которые не стоит публиковать. Отвечу на все Ваши вопросы электронной почтой 19го числа вечером.

 • Александр написал:

  Добрый день Антон, скажите пожалуйста было условно 185ч3,не отходил, посадили 15ч2, дали 3.2 есть несовершеннолетний ребёнок, отбыл 1.3, есть вариант попасть под амнистию, или резку?

 • Наташа написал:

  Спасибо

 • Александр написал:

  нет первый раз было 185ч3 (условно) а посадили по 15ч2

 • Александр написал:

  15ч2. попытка кражи, доведённая

 • Lena написал:

  Здравствуйте. Антон, я немного не по теме но уточнить не у кого. Подскажите. У мужа подходит льгота ДСР я читала что есть вариант такой что он может пару месяцев побыть там, а потом устроится на роботу за приделами колонии, приезжать только отмечается.Такое может быть или это только для “избранных”? Заранее спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Не пару, а шесть месяцев – и можно проживать с семьей, на усмотрение администрации. Приходить отмечаться – обычно утром и вечером.

 • Lena написал:

  Антон, а ДСР это считается ограничением свободы? Если муж идёт на ДСР ему могут срезать срок стоимость 307ч2?

  • Антон Троян написал:

   Нет, ДСР это замена режима – со среднего на минимальный с облегченными условиями содеражния, но это все равно лишение свободы.
   По 307 амнистия не применятеся, а раньше и ДСР был невозможен.

 • Lena написал:

  И ещё, хотела спросить по поводу выхода “под процент”, применяется ли у нас такое? Администрация колонии говорит что это возможно, но мне не очень верится, что для этого надо сделать?

  • Антон Троян написал:

   Это замена неотбытой части наказания более мягким – в виде исправительных работ. При этом суд устанавливает размер отчислений с заработной платы – до 20%, отсюда и название “проценты”. Это реально, при остатке срока не больше 2 лет. С юридической точки зрения остаток может быть и больше, но с практической – очень мало кто из судей понимают, что три года остатка можно заменить на два года исправработ (закон это не запрещает).

 • Евгений написал:

  Здравствуйте я отбываю наказание по статье 185ч1. 71., в виде трех лет и одного месяца ограничения свободы сижу 8 месяцев 71-по 289ч1. попадаю ли я под амнистию?

 • Lena написал:

  Антон, а 307 не как нельзя подвести под амнистию или какую-то резку?

 • Елена написал:

  Добрый день!
  Подскажите пож.,стоит ли подавать ходатайство в суд по поводу применении амнистии?
  Дали условно по ст.263 ч.1, не доходил осужден по 309 ч.1 на три года и 1 месяц(есть ребенок).Отсидел 1год и 1 месяц был на поселении но снова за нарушения вернули в колонию.
  Стоит ли вообще подавать?Или шансов нет?
  Спасибо большое за ответ.

 • Александр написал:

  Добрый день! Скажите пожалуйста 71 ст попадает?? стоит писать на амнистию?

 • Андрей написал:

  Здраствуйте Антон Павлович у меня уже был суд по амнистии мне отказали в связи с тем что у меня 71 ст 185 ч 2 была и потом сново 185 ч 2 нахожусь на ограничение свободы отбыл 1\3 наказания сказали 9 ст. Пунк а но еще есть пункт в который кокрас говорит об испытательном сроке у меня же не тяжкие преступления

 • Сергей написал:

  Здраствуйте было условно 289ч2 и 185ч2 был несовершенолетним повторно совершил будучи на условном 185ч2 уже совершенолетним дали срок 5 лет и 10дней есть половина срока попадаю ли я под амнистию?

 • Светлана написал:

  Здравствуйте, Антон. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Должно быть заседание Верховного Суда Украины, чтобы рассмотреть кассационную жалобу. Можно ли в самом начале заседания подсудимому заявить о праве на амнистию или нужно дождаться решения суда и только тогда сослаться на амнистию ( если решение суда не устроит подсудимого ). Спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Верховный Суд не применяет амнистию – у Вас стадия исполнения приговора. Ходатайство об амнистии необходимо подать по месту отбытия наказания.

 • Екатерина написал:

  Вот формулировка статьи из закона об амнистии – Стаття 14. До осіб, яким строк покарання було скорочено в порядку амністії або які були частково звільнені від відбування основного покарання в порядку помилування, амністія застосовується виходячи із строку покарання, встановленого згідно з відповідними актами. Как это понимать? Можно ли понять это так, что если к человеку была применена амнистия и урезан срок, то потом еще раз могут применить. А как же тот факт, что в течении 10 лет не применяется. Ведь что то я сомневаюсь, что в рамках одного дела может так быть, что человек сидит, потом попал под амнистию, ему урезали срок, и он еще отсидел 10 лет, и потом опять к нему применяют амнистию, уже исходя из срока установленного предыдущей амнистией. Ну это просто фантастика. Даже в 15 лет срока это все не впишется. Спрашиваю это к тому, что мужу ранее урезали срок по амнистии. Но по другому делу. Хочу в своем ходатайстве упор сделать на ст14 закона об амнистии. У кого не спрошу из наших адвокатов – как это понимать. никто ничего толком не говорит. Кроме того ,что у нас такие не очень хорошо придуманные законы. Спасибо

  • Антон Троян написал:

   Да потому что большинство законов пишут люди, абсолютно далекие от их применения. Конечно так не может быть! И это не единственная глупость в этом законе.

 • Любовь написал:

  Здравствуйте Антон. Скажите может ли человек попасть под амнистию по ст 190. ч 2 и 3, если он находится в розыске по причине неявки в суд с 2011 года. Заранее спасибо.

  • Антон Троян написал:

   Применить амнистию можно только при наличии приговора – даже не вступившего в силу. А без подсудимого суд не вынесет приговор.

 • Анастасия написал:

  Здрастуйте.Подскажите пожалуйста попадет ли мой муж под амнистию ,если был осужден по ст.309,ч2,приговорили к 5 г.лишения свободы,с испытательным сроком 2 года.В августе этого года он был задержан с огнестрельным оружием,дело завели ,ст.263 ч.1 ,суда еще не было.Недоотмечался 2 месяца .Есть двое малолетних детей.Можно ли рассчитывать на амнистию ?

  • Антон Троян написал:

   Нет, у него будет согласно ст.71 УК присоединение неотдбытой части по первому приговору, где 309 ч.2

 • Рома написал:

  Антон Павлович подскажите пожалуста Осужден за ст 296 ч 2 срок 3 года осталось 3 месяца! Ранние был судим по 185 ч 3 2 раза в 2007 года был не совершенно летний попадаю ли я под амнистию? Заранее благодарен!

 • Сергей написал:

  Добрый день. Осудили за ст.185 ч3 с испытательным сроком 3 на 1 недоходил половину.Совершыл 190ч 2 Дали 3и3 лишения свободы могу расчитывать на амнистию.

 • Света написал:

  Здравствуйте. Скажите пожалуйста,был суд по амнистии,решение положительное. Сколько дней должно пройти,чтобы освободили. Слышала 10, правда или нет?

 • Александра написал:

  Здравствуйте. У мужа суд по ст 185 ч1. Рассмотрение повторное после аппиляции. Присудили первый раз возместить ущерб потерпевшему и штраф. Есть двое детей. Судимостей нет. Можно ли применить амнистию и нужно ли будет платить ущерб?

 • Сергей написал:

  Добрый вечер Антон Павлович.Подскажите пожалуйста, после вынесения положительного результата судом ,об амнистии.Может ли прокурор после шести дней ,практически в день выхода на свободу ,подать на апелляционный суд.После апелляционного суда шанс выйти по амнистии не уменьшился?

 • Кенар написал:

  Антон здравствуй. Если ст.185 ч.3 и ст.15 ч.3, срок 1 год. Детей и т.д. нет. Сижу с 11 декабря 2017 г. Попадаю под амнистию или нет?
  За ранее от души…

 • Александр написал:

  Скажите пожалуйста, применили амнистию по ст. 286ч2 в полном обьеме, но одновременно дело зашло в ВСУ, может ли высшый суд отменить амнистию?

  • Антон Троян написал:

   Без конкретных оснований применения к Вам амнистии и доводов кассационной жалобы ответить нельзя. Допустим, суд кассационной инстанции посчитает, что примененный на предыдущих стадиях судебного рассмотрения критерий применения амнистии применен неверно либо же его вовсе не было. И т.п.

 • Дмитрий написал:

  Добрый вечер, Антон. Подскажите пожалуйста сколько времени длится амнистия? Вступила в силу 7 сентября 2017 и действует до..? За ранее спасибо !

  • Антон Троян написал:

   Закон об амнистии не имеет срока действия. ТАк, на сегодня действительны все предыдущие законы об амнистии – 2016, 2014, 2011, 2008, 2007…. и так далее.

 • Olya написал:

  Антон добрый вечер! Применили Амнистию с испытательным сроком.. как это?
  1. Не водить авто 3 года
  2. Отмечаться
  3. Не выезжать за границу
  Притом что Амнистия перекрыла условный срок… как понять испытательный срок-он дк только даётся при условном?
  Получается есть судимость? Мне все говорили при Амнистии судимости не будет. Почему Амнистия перекрыла только основное наказание, а судья оставил испытательный срок? Такое бывает? Благодарю

  • Антон Троян написал:

   Освобождение от дополнительного наказания по амнистии – опция, т.е. не обязательно. Вас освободили от основного наказания, а от дорполнительного – нет. Єто не “условное” наказание. Перечисленные условия – требования надзора за исполнением наказания, не связанного с лишением свободы.

 • Лена написал:

  Здравствуйте. Антон, если законы об амнистии действуют до сих пор можно ссылаться на 2014год? Дело завели в летом 2015, а посадили 2016.

  • Антон Троян написал:

   Если по закону 2014 найти основания для применения – да. Но в том законе, хоть он и самым широким был за всю историю, нужно было на день вступления в силу закона либо под стражей быть, либо отбыть 1/4 наказания (по статьям, которые не легкие). Главное, чтобы преступление было совершено ДО закона об амнистии.

 • Лена написал:

  Антон, ходят слухи об амнистии в 2018, правда или слухи?

 • […] на то, что Закон Украины “ Об амнистии в 2016 году ” вступил в силу уже полтора года назад – в […]

 • Антон Троян написал:

  Если во втором приговоре точно указано “ранее не судим”, то можно только по половине срока согласно ст.4 закона, т.к. статья тяжкая

 • Кенар написал:

  Антон, до какого времени засчитывается день за два по Закону Савченко?

 • Александр написал:

  Я так понимаю усугубить не может, а на доп наказание?

 • Антон Троян написал:

  Ло 21.06.2017 года.

Оставить комментарий

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения