Posts Tagged ‘исполнительное производство’

Оскарження дій державного виконавця

07.02.2014 року Пленум Вищого спеціалізованого суду України своєю Постановою “Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах” нарешті вирішив багаторічну дилему в питанні оскарження діянь державних виконавців у виконавчому провадженні щодо виконання вироків судів кримінальної юрисдикції в частині, що стосується цивільного позову.

Річ у тому, що раніше така ситуація не була чітко обумовлена чинним законодавством, що викликало плутанину. Кримінально-процесуальне законодавство (я старе, так і нове) не регламентує питання оскарження дій та рішень державних виконавців стосовно тієї частини вироку, якою вирішено цивільний позов.

Тому частина судів розглядало такі питання в порядку цивільного судочинства, а частина – в порядку адміністративного.

Так, п.8 зазначеної Постанови Пленуму зазначає:

“Оскільки судове рішення щодо цивільного позову у кримінальному провадженні ухвалюється не за нормами ЦПК, які лише субсидіарно можуть бути застосовані при його розгляді, а його примусове виконання здійснює державна виконавча служба, то оскарження рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби при виконанні вироків, що стосуються вирішення цивільних позовів у кримінальному провадженні, відповідно до статті 181 Кодексу5 адміністративного судочинства України підлягають розгляду за правилами адміністративного судочинства.”

Таким чином, для оскарження дій, бездіяльності або рішень органів Державної виконавчої служби а також їх посадових осіб необхідно подавати адміністративні позовні заяви до відповідного окружного адміністративного суду.

Варто зазначити, що на відміну від цивільного судочинства, в адміністративному суд вправі не лище визнати дії сторони неправомірними, але й зобов’язати сторону здійснити певні дії або утриматися від їх вчинення, а також скасувати певні рішення.

Також нагадаємо, що у відповідності до ч.2 ст 82 Закону Украину “про виконавче провадження” боржник   має   право   оскаржувати   рішення,   дії   або бездіяльність  державного  виконавця  та  інших   посадових   осіб державної виконавчої служби виключно в судовому порядку.

В результаті, інструменти впливу на державних виконавців з метою виконання ними вимог закону стали жорсткішими та набули властивостей реальних важелів.

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения