Posts Tagged ‘тримання в СІЗО’

Стосовно термінів тримання під вартою

Одним з найбільш поширених в Україні порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є занадто тривале тримання підсудних під вартою.

Так, відповідно до п. 219 Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року, питання про те, чи є тривалість тримання під вартою розумною, не можна вирішувати абстрактно. Наявність підстав для залишення обвинуваченого під вартою слід оцінювати в кожній справі з урахуванням її особливостей. Продовжуване тримання під вартою може бути виправданим заходом у тій чи іншій справі лише за наявності чітких ознак того, що цього вимагає справжній інтерес суспільства, який незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважує інтереси забезпечення права на свободу (рішення у справі «Єчюс проти Литви» (Jecius v. Lithuania) N 34578/97, п. 93, ECHR 2000-IX). Подальше існування обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою злочину є обов’язковою і одмінною умовою (sine qua non) належності її продовжуваного тримання під вартою. Але зі спливом певного часу така підозра перестає сама по собі бути виправданням для позбавлення особи свободи і судові органи повинні мотивувати свої рішення про продовження тримання іі під вартою іншими підставами (див. рішення у справі «Яблонський проти Польші» (Jabtoriski v. Poland) N 33492/96, п. 80, від 21 грудня 2000 року). Крім того такі підстави мають бути чітко зазначені національними судами і аргументи «за» і «проти» звільнення з під варти не повинні бути «загальними і абстрактними» (рішення у справа «Іловецький проти Польші» (Illowiecki v.Poland) N27504/95, п. 61, від 4 жовтня 2001 року, та «Смирнова проти Росії» (Smirnova v. Russia) NN 46133/99 і 48183, п. 63, ECHR 2003-IX).

Тому з урахуванням викладених по справі обставин та зазначених положень Європейського суду з прав людини, суди мають розглядати питання наявності чітких ознак того, що перебування підсудного під вартою є обґрунтованим.

Нормами процесуального закону передбачено можливість звернення підсудного або його захисника до суду із клопотанням про заміну запобіжного заходу на більш м’який навіть у випадках, коли підсудний обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Реклама
Выбор языка:
Недавние сообщения